Navigácia

Slobodný prístup k informáciám


Žiadosti o sprístupnenie informácií:


Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno podať poštou na adresu: Špeciálna základná škola,  Slnečná 421,  05914 Spišský Štiavnik,  elektronicky na e-mail adresu:  szsbobovska@gmail.com  alebo  osobne  u riaditeľky školy (v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod.)


Podávanie sťažností:


Sťažnosti podľa zákona č. 94/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov  vybavuje riaditeľka školy. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe poštou na adresu školy alebo elektronicky na e-mail: szsbobovska@gmail.com


Podávanie podnetov:

 

Podnet v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. možno podať písomne, doporučenou poštou /obálku označiť "zamestnanecký dôverník"/ na adresu: Špeciálna základná škola, Slnečná 421, 05914 Spišský Štiavnik
alebo elektronickou poštou na e-mail: stiavnikmh@gmail.com


 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria