Dokumenty školy

Slobodný prístup k informáciám


Žiadosti o sprístupnenie informácií:


Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno podať:

  •  poštou na adresu:

                            Spojená škola

                            Slnečná 421 

                 05914 Spišský Štiavnik 

  • elektronicky na e-mail adresu: 

                                    szsbobovska@gmail.com 

  • osobne  
    u riaditeľky školy (v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod.).Podávanie sťažností:


Sťažnosti podľa zákona č. 94/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov  vybavuje riaditeľka školy. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe poštou na adresu školy alebo elektronicky na e-mail: szsbobovska@gmail.com


Podávanie podnetov:

Podnet v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. možno podať písomne, doporučenou poštou /obálku označiť "zástupca zamestnancov"/ na adresu:

                                                Spojená škola

                                                                   Slnečná 421

                                                       059 14 Spišský Štiavnik


alebo elektronickou poštou na e-mail: stiavnikmh@gmail.com

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria