Dokumenty školy

 

HISTÓRIA  ŠKOLY

 

                                     

 

História našej školy siaha do roku 1983, kedy sa otvorila v Spišskom Štiavniku prvá trieda s trinástimi žiakmi.

Okresný národný výbor v Poprade 1. septembra 1986 zriadil Osobitnú školu v Spišskom Štiavniku, vrátane elokovaných tried v Hranovnici, vo Švábovciach a vo Vydrníku. V súčasnosti škola sídli v nových priestoroch, ktoré poskytujú žiakom komfortné podmienky na vzdelávanie. Triedy sú vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou. Vyučujúci, ako aj žiaci majú k dispozícií rozmanité didaktické, kompenzačné pomôcky. 

 

                  

 

Od 1. januára 2020 sa zmenila organizačná štruktúra našej školy a tak ďalšie vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami prebieha pod novým názvom

Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik

s organizačnými zložkami:

Špeciálna základná školaPraktická škola.

Súčasťou školy je aj elokované pracovisko v Hranovnici.

Organizačná zložka: Špeciálna základná škola, poskytuje žiakom primárne vzdelávanie s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.  Po ukončení školy  žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím môžu pokračovať v štúdiu na odborných učilištiach alebo  v praktickej škole. 

Organizačná zložka : Praktická škola 

a) so zameraním na domáce práce a údržbu domácnosti  a  

b) zameranie na pomocné práce v kuchyni  

je určená pre chlapcov a dievčatá menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy s ľahkým mentálnym postihnutím a pre absolventov špeciálnej základnej školy, ktorým bolo diagnostikované stredné, ťažké alebo viacnásobné mentálne postihnutie. Po absolvovaní tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria