Navigácia

 • Časopis Vrabček

  Do galérie Časopis Vrabček boli pridané fotografie.

  Redakcia časopisu Vrabček vyhlásila výtvarné súťaže na tému:

  1. Kapor „MURKO“
  2. Vianočné trhy „DROBČEK“
  3. Čo robíte v období adventu „DINKO“
  4. Ľubovoľné zvieratko z Dinkovho vianočného príbehu „KAMARÁT“
  5. Riešenie písmenkovej krížovky „ZÁHADA“

  Ani chvíľku sme neváhali a zapojili sme sa do týchto súťaží s veľkým elánom. Naši žiaci  s pomocou triednych učiteľov sa radi zapojili do týchto súťaží a vytvorili nádherné žiacke práce, rôznou výtvarnou technikou.

 • Vyhodnotenie Ochranárik

  Do galérie Vyhodnotenie Ochranárik boli pridané fotografie.

  29. novembra 2019 sa v Poprade konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Žiaci našej školy získali popredné miesta v kategórii špeciálnych škôl – na prvom mieste sa umiestnil Alex Pačaj na druhom mieste sa umiestnila Viktória Rusnáková a na treťom mieste Lucia Pačajová. Naším žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že ich úspech v tejto súťaži nie je tým posledným.

 • Vianočná besiedka

  Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

  Vianoce - slovo, ktoré pozná hádam každý človek. Patria k najkrajším sviatkom v roku. Na chvíľu spomalíme a aspoň na chvíľu sme si trocha bližší. Ako to už býva zvykom, aj tento rok sme so žiakmi pripravili vianočnú besiedku, ktorá sa konala dňa 20.12.2019 v pohybovom štúdiu našej školy. Vianočná besiedka sa začala slávnostným príhovorom. Ďalej nasledovali vystúpenia každej triedy v podobe básničiek, pesničiek a tancov. Všetci žiaci boli odmenení úprimným potleskom. Po vystúpení sme si spoločne zaspievali so sprievodom hudobných nástrojov, popriali si krásne sviatky a nasledovala vianočná diskotéka ukončená rozdávaním balíčkov plných sladkostí.

 • Trhovisko

  Do galérie Trhovisko boli pridané fotografie.

  Dňa 12. decembra 2019 bolo na našej škole usporiadané TRHOVISKO. Žiaci si mohli za fiktívne peniaze na vianočnom trhovisku kúpiť rôzne darčeky, vianočné ozdoby pre seba a svojich blízkych na Vianoce. Predvianočnú atmosféru vyčarila aj rozprávka Legendárna partia, ktorú si mohli pozrieť v školskom kine, ktoré im pripravila pani učiteľka Mgr. I. Ivanková. Občerstvenie pre celú školu pripravili šikovní žiaci z Praktickej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Ondzíkovej.

 • Svätý Mikuláš

  Do galérie Svätý Mikuláš boli pridané fotografie.

  Každoročne sviatok  sv. Mikuláša, je pre našu školu veľmi  výnimočným. Tento  sviatok sa  v  našej  škole  každoročne  zachováva a traduje. V tento deň 6. 12. 2019 nás potešila vzácna návšteva z Prešova - divadlo Portál, ktoré nám prišlo zahrať divadielko s názvom – Vianočná rozprávka, ktoré sa odohralo v pohybovom štúdiu našej školy.  Ide o veselý príbeh s pesničkami o skoro stratených Vianociach. Vianoce nemajú len ľudia, ale aj zvieratká a aj oni sa ľahko môžu dostať na zoznam zlých a tak ohroziť svoje Vianoce. Samozrejme nemôže chýbať neposlušný čert a anjel, ktorý pomôže sviatky zachrániť.

 • Deklarácia práv dieťaťa

  Do galérie Deklarácia práv dieťaťa boli pridané fotografie.

  Deklarácia práv dieťaťa bola vyhlásená rezolúciou Valného zhromaždenia Spojených národov 20.11.1959 za účelom zabezpečenia šťastného detstva a možnosti uplatňovania si práva a slobody zakotvených v spoločnosti. Vyzýva rodičov, jednotlivcov, organizácie, miestne úrady i vlády krajín, aby uznali tieto práva a uplatňovali ich cestou legislatívnych a iných opatrení.
  20.novembra 1989 bol prijatý Valným zhromaždením Spojených národov Dohovor o právach dieťaťa, ktorého ústrednou myšlienkou je: 

  "Dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje zvláštne záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením a po ňom.“

  Dohovor o právach dieťaťa platí na Slovensku od roku 1993.

  Pri príležitosti výročia vyhlásenia Deklarácie práv dieťaťa si žiaci elokovaného pracoviska v Hranovnici vypočuli krátke vysvetlenie o tom, čo tento dokument hlása a vyjadruje, a s pani učiteľkou vytvorili farebný plagát s hlavnými právami dieťaťa.

 • Vianočná pohľadnica

  Do galérie Vianočná pohľadnica boli pridané fotografie.

  Tohto roku sme sa zapojili do 16. ročníka medzinárodnej detskej  výtvarnej súťaže VIANOČNÁ POHĽADNICA 2019, ktorú vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Žiaci našej školy sa pustili do vyhotovenia  výtvarných prác s veľkým nadšením. Vytvorili mnoho krásnych výtvarných diel ľubovoľnou výtvarnou technikou, z ktorých sme vybrali tie najkrajšie a poslali do súťaže. Z ostatných výtvarných prác sme vytvorili výstavu v učebni výtvarnej výchovy. Výstava bude zdobiť učebňu počas celých Vianočných sviatkov, krásnymi výtvarnými prácami našich šikovných žiakov.

 • S vami nie som sám

  Do galérie S vami nie som sám boli pridané fotografie.

  Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlásila celoslovenskú výtvarnú súťaž „S VAMI NIE SOM SÁM“ na tému: všetko čo ma robí šťastným – rodina, kamaráti, zvieratká, aktivity. Žiaci našej školy sa zapojili do tejto súťaže veľmi radi a s veľkým nadšením. Veríme, že ich krásne výtvarné práce budú zdobiť priestory knižnice.

 • Ochranárik

  Do galérie Ochranárik boli pridané fotografie.

  Tak ako každý rok, tak aj tohto roku sa naši žiaci zapojili veľmi radi a s veľkým nadšením do  VII. ročníka výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany,  na tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“, ktorú vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súťaž bola vyhlásená v rámci okresného kola organizovaného okresným úradom v Poprade.  Žiaci vytvorili krásne výtvarné práce, ktoré budú zdobiť vernisáž výstavy na okresnom úrade v Poprade.

 • Mesiac detskej tvorby

  Do galérie Mesiac detskej tvorby boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku „Mesiac detskej  tvorby“.  Žiaci našej školy vytvorili krásne výtvarné práce na päť témy, ktoré vyhlásilo občianske združenie Korytnačky, Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel a. s., Slovenský paralympijský výbor a redakcia časopisu Fifík. Boli to tieto témy:

  1. V krajine drakov

  2. Rozprávka: Ako išlo vajce na vandrovku, Červená čiapočka, Janko Hraško

  3. Maskot na letné paralympijské hry v Tokiu 2020

  4. Naša Zem

  5. Slovenský plynárenský priemysel očami detí

 • Hovorme o jedle

  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

  Tak ako každý rok tak aj tohto roku sme sa zapojili už do VII. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý sa konal v termíne od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019. Zapojili sme sa do dvoch aktivít. Prvá bola „CHUTNÉ MAĽOVANIE“ a druhá súťažno-vzdelávacia aktivita. Každý deň sme na danú dennú tému vytvárali žiacke výtvarné práce. Popri tom pod vedením pani učiteľky Marcely Krauszovej, žiaci našej školy pripravovali jedlá k danej dennej téme. Všetky tieto pripravené jedlá konzumovali žiaci, ktorí ich s veľkým nadšením pripravovali v školskej kuchyni. V piatok 18. 10. 2019 sme tento týždeň ukončili diskotékou, na ktorej sa žiaci najprv posilnili miešaným pomarančovým nápojom a koláčom, ktorý upiekli samotní žiaci. Už teraz sa naši žiaci tešia na VIII. ročník týždňa HOVORME O JEDLE, ktorý dúfame bude prebiehať na budúci školský rok.  

 • Svetový deň sporenia

  Do galérie Svetový deň sporenia boli pridané fotografie.

  31. október je vyhlásený za svetový deň sporenia.  Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Pri tejto príležitosti na našej škole prebiehala aktivita zameraná na tému, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. Žiaci na túto tému nielen diskutovali, ale si aj pod vedením triednych učiteľov vyrobili vlastné  pokladničky.

 • Európsky týždeň športu

  V dňoch 26. - 28.09.2019 sa naša škola zapojila a podieľala na príležitosti Európskeho týždňa športu 2019. Na našej škole sa uskutočnila celoškolská rozcvička, pod názvom: ,,Cvičí celá škola“. Na rozcvičke sa zúčastnili žiaci aj učitelia z našej školy. Táto aktivita spočívala v tom, že sa v daných dňoch každé ráno uskutočnila pred vyučovaním rozcvička, ktorej hlavným cieľom bolo motivovať žiakov k aktivite a pohybu.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

  V pondelok 02.09.2019 sme slávnostne privítali v našej školske tohto ročných žiakov a zamestnancov školy.  Milí žiaci, prichádzate opäť do školy, aby ste mohli pokročiť vo svojich vedomostiach a o kúsok ďalej rozšíriť svoj obzor. 

  Všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy želáme úspešný štart do nového školského roka!

  Mgr. Eva Bobovská - riaditeľka školy

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

  Dovidenia, násobilka,

  dovidenia, omyl, mýlka,

  sladké slová vybrané.

  Do videnia, školská brána,

  potichučky zatváraná,

  leto stojí pri bráne.

   

   

  Končí sa školský rok a brány školy sa na dva mesiace zatvoria. Skôr, ako sa začne čas oddychu a naberania nových síl, sme sa spoločne zišli v pohybovom štúdiu a rozlúčili sa s našimi žiakmi, ktorí si pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili rôzne básne, piesne a v neposlednom rade  sa s nami definitívne rozlúčili  naši deviataci.

  Po rozlúčke sa žiaci rozišli do tried, kde ich čakala celoročná odmena v podobe  vysvedčenia.

  Všetkým našim žiakom sme zablahoželali k ukončeniu školského roka a popriali sme im veľa pekných letných zážitkov a veľa oddychu.

   

  Pekné prázdniny všetkým!

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA

 • Deti sveta

  Do galérie Deti sveta boli pridané fotografie.

  1. jún je v mnohých krajinách sveta spájaný s oslavou dňa detí. Cieľom tohto dňa je urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Aj v našej škole sme si pri príležitosti Medzinárodného dňa detí užili veselý a usmievavý deň plný rôznych súťaží a aktivít. Svoje pocity a dojmy z tohto dňa žiaci vyjadrili vo svojich výtvarných prácach s názvom „Deti sveta“.

 • Medzinárodný deň detí Hranovnica

  Do galérie Medzinárodný deň detí Hranovnica boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný deň detí Hranovnica

  Do galérie Medzinárodný deň detí Hranovnica boli pridané fotografie.

  V pondelok 3. mája v elokovanom pracovisku v Hranovnici žiaci spoločne so svojimi triednymi učiteľmi oslávili Medzinárodný deň detí. Triedne pani učiteľky si pre žiakov pripravili mnoho zaujímavých súťaží a hier a strávili spoločne veselý a zábavný deň. Na záver dňa dostal každý žiak sladkú odmenu. Najväčším prekvapením bolo súťaženie o horský bicykel, ktorý vyhral žiak Stanislav Horváth z IV.B triedy. orváth

 • Medzinárodný deň detí

  Do galérie Medzinárodný deň detí boli pridané fotografie.

  V našej škole sme poňali tento deň športovo. Cieľom bolo urobiť deťom radosť a osláviť s nimi ich veľký sviatok.

  Keďže nám počasie neprialo, boli pre žiakov v triedach a pohybovom štúdiu pripravené rôzne športové súťaže na jednotlivých stanovištiach. Každá  skupina žiakov si musela prejsť každým stanovišťom, na ktorom získavala potrebné body. Na konci nasledovalo vyhodnotenie súťaží, kde žiaci dostali vecné ceny.

  Tieto boli rozdelené do dvoch kategórii - 1. miesto získala najlepšia trieda prvého stupňa - trieda p. uč. Duľu a  druhého stupňa- trieda p. uč. Brtkovj. Cenu pre najlepšieho žiaka získal Alexander Pačaj a žiačka Irena Štajerová.

  Žiaci sa zo svojich výhier veľmi tešili a na záver dostal každý žiak sladkú odmenu.  

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria