Navigácia

Rada školy

Dokumenty Rady školy pri ŠZŠ Spišský Štiavnik

 

     Rada školy bola nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zadefinovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy.

     Činnosť rady školy v Špeciálnej základnej škole, Slnečná 421, Spišský Štiavnik rozvíja svoje aktivity v súlade s platnými právnymi predpismi. Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa.

 

RS-2015.pdf

Statut_RS_pri_SZ_Sp.Stiavnik.pdf

RS-2016.pdf

RS_2017.pdf

RS_2018.pdf

Hodnotiaca_sprava_RS_2018.pdf

Plan_RS_2019.pdf

Zapisnica_RS_marec_2019.pdf

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria