Dokumenty školy

Rada školy

Rada školy pri Spojenej škole

 

Rada školy  pri Spojenej škole, Slnečná 421, Spišský Štiavnik- je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávaniaPlní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Jej členovia sú zástupcami pedagogických i nepedagogických zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa.

RŠ pri Spojenej škole Spišský Štiavnik má 11 členov :

  • 2 pedagogickí zamestnanci,

  • 1 nepedagogický zamestnanec,

  • 4 zástupcovia za rodičov,

  • 4 zástupcovia za zriaďovateľa

 

Dokumenty Rady školy pri Spojenej škole, Slnečná 421, Spišský Štiavnik

Statut_RS_-_Spojena_skola_-2020_.pdf

Vyrocna_sprava_RS_2020.docx.pdf

Vyrocna_sprava_RS_2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria