Dokumenty školy

Zábavné a poučné vzdelávanie

Zábavné a poučné vzdelávanie v PŠ

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

Pravopis interpunkčných znamienok vo vetách PL

https://cloud2m.edupage.org/cloud?z%3AtWAPP3B8zHX6fReQP4iGzJRfsS8IqnHduxEKpA7ta47U6EDfnjWa2KUVWT8Ydtg8

Bájka –Slovenský autori bájok

https://www.youtube.com/watch?v=X8IFH2WrzWA

 

Predmet: Matematika (MAT)

Sčitovanie prirodzených čísel v obore do 1000 s prechodom cez základ (100)- PL

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=191454

Odčítavanie prirodzených čísel v obore do 100 (1000) s prechodom cez základ

https://www.youtube.com/watch?v=nTuZ50x9aQ4

 

Predmet: Hudobná výchova (HUV)

Štátna hymna- PL

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=146102

Štátna hymna- text piesne, vznik štátnej hymny

https://www.bratislavskenoviny.sk/nasa-tema/53682-vedeli-ste-presne-pre-175-rokmi-vznikol-text-sucasnej-slovenskej-hymny

Mozart W. A.: Turecký pochod – počúvanie skladby

https://www.youtube.com/watch?v=HMjQygwPI1c

Nácvik základných krokových variácií valčíka.

https://www.youtube.com/watch?v=19hoZy366iU

 

Predmet: Výtvarná výchova (VYV)

Namaľuj si dúhu – výtvarné stvárnenie prírody

https://www.youtube.com/watch?v=BJW2Ksiurko

 

Predmet: Telesná a športová výchova (TSV)

Gymnastické športy- moderná a športová gymnastika- prezentácia

https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/k_g/studijne_materialy/Gym_GYMNASTICKE_SPORTY.pdf

Atletika- Bežecká abeceda- prípravné cvičenia

https://www.youtube.com/watch?v=WHP1dAKVyd0

 

Predmet: Rodinná výchova (RDV)

Manželstvo a rodičovstvo- prezentácia

https://www.slideserve.com/barry-witt/man-elstvo-a-rodi-ovstvo

Oplodnenie, tehotenstvo, štádiá a priebeh tehotenstva, životospráva.

https://www.youtube.com/watch?v=W665jyiTeI8

https://www.youtube.com/watch?v=TQw8sfRpwC8

 

 

Predmet: Zdravotná výchova (VDR)

Zdravotná výchova v PŠ- Tráviaca sústava PL

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/3_ops_pincakova_margita_-_zdravotna_vychova_v_praktickej_skole.pdf

Sústava krvného obehu – Krv a jej zloženie

https://www.youtube.com/watch?v=d9KWrjL5A9Q

Kostra hlavy

https://www.youtube.com/watch?v=_0h8icjmcAw

 

Predmet: Príprava jedál a výživa (PJV)

Príprava palaciniek- fotorecept

https://varecha.pravda.sk/recepty/palacinky-fotorecept/60785-recept.html

Príprava hlavných jedál – Zemiakové placky

https://www.youtube.com/watch?v=6-bUDg1B83c

Jednoduché jedlá z vajec. Príprava chleba vo vajci.

https://www.youtube.com/watch?v=RB-QO4pnDc8

 

Predmet: Pomocné práce v kuchyni (PMF)

Hygiena potravín, skladovanie potravín- PL

https://slovakon.sk/ako-spravne-separovat-odpad/

 

Predmet: Tkanie na tkáčskom stave (TKC)

Príprava textilnej priadze, navíjanie- video návod

https://www.youtube.com/watch?v=XrPB4tl75XE

Tkanie na tkáčskom stave

https://www.youtube.com/watch?v=8gxUMaGz_Ps

 

Predmet: Pomocné práce v administratíve (AVP)

Hrebeňová väzba- video návod

https://printstudio.faxcopy.sk/blog/stroj-na-hrebenovu-vazbu-oplati-sa-ho-mat-doma

 Práca s kancelárskou technikou – Laminátor

https://www.youtube.com/watch?v=qY1PkhBAs2s

Vytvorenie e-mailovej adresy.

https://www.youtube.com/watch?v=qEX9tDNcEQ0

 

Predmet: Pestovateľské práce (PEC)

Zhotovenie herbáru- video návod

https://www.youtube.com/watch?v=JunkmRZItjY

Sadenie a presádzanie izbových rastlín.

https://www.youtube.com/watch?v=irMbQP-S2Wc

 

Predmet: Remeselné práce (RNP)

Drotárstvo - Oboznámenie sa s ľudovými remeslami, tradíciami, história drotárstva.

https://www.drotaria.sk/drotarstvo-drotaria/drotarska-galeria

Technika batikovanie (farbenie a stabilizovanie farieb na textile).

https://www.youtube.com/watch?v=rsiygmKehaw

https://www.youtube.com/watch?v=Sulldx2sUts

 

Predmet: Ručné práce a šitie (RPE)

Základy háčkovania

https://www.youtube.com/watch?v=bDv92rbA4Q0

 

Predmet: Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní (ZTP )

Prípravné práce v aranžovaní – Vianočné dekorácie

https://www.youtube.com/watch?v=QV5F-NEyI28

 

Predmet: Domáce práce a údržba (DPU)

Triedenie odpadu

https://www.youtube.com/watch?v=ZlTEL9mEOio

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria