Navigácia

   

                                                                     

 

I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A VI.A I.A-PŠ I.B-PŠ II.A-PŠ

Učíme sa dištančne

I.A

11.01.2021 - 15.01.2021

2.ročník A - variant 

MAT_2roc._A__B_I.A_tr._PL_1.pdf              MAT_2roc.A_B_I.A___PL_2.pdf                MAT_2_roc._A___I.A_tr._SZS_PL_3.pdf

MAT_2_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_4.pdf         SJL_2roc._A__B_I.A_tr.PL_1.pdf              SJL_2roc._A__B_I.A__PL_2.pdf 

SJL_2_roc._A__I.A_tr._SZS_PL_3.pdf         SJL_2_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_4.pdf        VUC_2_roc._A__B_I.A_tr.PL_1.pdf 

VUC_2_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_2.pdf

3.ročník -A variant

MAT_3_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_1.pdf       MAT_3_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_2.pdf             MAT_3_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_3.pdf 

MAT_3_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_4.pdf               SJL_3_roc._A__B_I.A_tr._SZS_PL_1.pdf         SJL_3_roc._A__B_I.A_tr._SZS_PL_2.pdf

SJL_3__roc._A_I.A_tr._SZS_PL_3.pdf               SJL_3_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_4.pdf               

VUC_3__roc._A__B_I.A_tr._SZS_PL_1.pdf        VUC__3_roc._A_I.A_tr._SZS_PL_2.pdf

3.ročník B - variant  - 4.ročník - B variant

MAT_3_4_roc._A__B_I.A_tr._SZS_PL_1.pdf     MAT_3_4_roc._A__B_I.A_tr._SZS_PL_2.pdf      MAT__4_roc._B_I.A_tr._PL_3.pdf  

MAT_4_roc._B_I.A_tr._PL_4.pdf                         SJL_3_4_roc._B_I.A_tr._SZS_PL_1.pdf             SJL_3_4_roc._B_I.A_tr._SZS_PL_2.pdf 

SJL__4_roc._B_I.A_tr_PL_3.pdf                          SJL_4_roc._B_I.A_tr._PL_4.pdf                          VUC_3_4_roc.__B_I.A_tr._SZS_PL_1.pdf

VUC__4_roc._B_I.A_tr.__PL_2.pdf

18.01.2021 - 22.01.2021

2.ročník A - variant

MAT_PL_1__2A_I.A.pdf    MAT_PL_2_2A_I.A.pdf    SJL_PL_1_2A_I.A.pdf    SJL_PL_2_2A_I.A.pdf    VUC__PL_1_2A_I.A.pdf

MAT_PL_3__2A_I.A.pdf    MAT_PL_4__2A_I.A.pdf   SJL_PL_3_2A_I.A.pdf    SJL_PL_4_2A_I.A.pdf    VUC__PL_2_2A_I.A.pdf

3.ročník A - variant

MAT_PL_1_3A_I.A.pdf    MAT_PL_2_3A_I.A.pdf    SJL_PL_1_3A_I.A.pdf    SJL_PL_2_3A_I.A.pdf    VUC_PL_1_3A_I.A.pdf

MAT_PL_3_3A_I.A.pdf    MAT_PL_4_3A_I.A.pdf    SJL_PL_3_3A_I.A.pdf    SJL_PL_4_3A_I.A.pdf    VUC_PL_2_3A_I.A.pdf

3.ročník B - variant - 4. ročník B - variant

MAT_PL_1__3B__4B_I.A.pdf    MAT_PL_2__3B__4B_I.A.pdf    SJL_PL_1_3B__4B_I.A.pdf    SJL_PL_2_3B__4B_I.A.pdf

MAT_PL_3__3B__4B_I.A.pdf    MAT_PL_4__3B__4B_I.A.pdf    SJL_PL_3_3B__4B_I.A.pdf    SJL_PL_4_3B__4B_I.A.pdf

VUC__PL_1_3B__4B_I.A.pdf    VUC__PL_2_3B__4B_I.A.pdf

25.01.2021 - 29.01.2021

2.ročník A - variant

MAT_PL_1__2A_I.A.pdf    MAT_PL_2__2A_I.A.pdf   SJL_PL_1_2A_I.A.pdf    SJL_PL2_2A_I.A.pdf    VUC__PL_1_2A_I.A.pdf

MAT_PL_3__2A_I.A_pdf   MAT_PL_4__2A_I.A.pdf   SJL_PL_3_2A_I.A.pdf    SJL_PL_4_2A_I.A.pdf   VUC__PL_2_2A_I.A.pdf

3.ročník A - variant

MAT_PL1_3.r.pdf     MAT_PL2_3.r.pdf      SJL_PL1_3.r.pdf    SJL_PL2_3.r.pdf      VUC-1.pdf

MAT_PL3_3.r.pdf     MAT_PL4_3.r.pdf      SJL_PL3_3.r.pdf    SJL_PL4_3.r.pdf      VUC-2.pdf

3.ročník B -  variant - 4. ročník B - variant

MAT_PL_1__3B__4B_I.A.pdf    MAT_PL_2__3B__4B_I.A.pdf    SJL_PL_1_3B__4B_I.A.pdf          SJL_PL_2_3B__4B_I.A.pdf

VUC__PL_1_3B__4B_I.A.pdf     MAT_PL3__3B__4B_I.A.pdf     MAT_PL_4__3B__4B_I.A.pdf       SJL_PL_3_3B__4B_I.A.pdf 

SJL_PL_4_3B__4B_I.A.pdf        VUC__PL2_3B__4B_I.A.pdf

01.02.2021 - 05.02.2021

2.ročník A - variant

MAT_PL_5_6_2A_I.A.pdf             SJL_PL_5_6_2A_I.A.pdf              VUC_PL_3_2A_I.A.pdf

MAT_PL_7_8_2A_I.A.pdf             SJL_PL_7_8_2A_I.A.pdf              VUC_PL_4_2A_I.A.pdf

3.ročník A - variant

MAT_PL5-6_3.r.pdf                       SJL_PL_5_6_3.r.A.pdf                 VUC_PL_3_3.r.A.pdf

MAT_PL7_8_3.r.pdf                      SJL_Pl_7_8_3.r.A.pdf                   VUC_PL_4_3.r.A.pdf

3.ročník B - variant - 4.ročník B - variant

MAT_PL_5_6_3B_4B_I.A.pdf       SJL_PL_5_6_3B_4B_I.A.pdf       VUC_PL_3_3B_4B_I.A.pdf

MAT_PL_7_8_3B_4B_I.A.pdf       SJL_PL_7_8_3B_4B_I.A.pdf        VUC_PL_4_3B_4B_I.A.pdf

02.03. 2021 - 05.03.2021

2.ročník A - variant

MAT_2_roc._A_I.A_tr._PL_1-3.pdf       SJL_2_roc._A_I.A_tr._PL_1-3.pdf        VUC_2_roc._A_I.A_tr.PL_1-2.pdf

3.ročník A - variant

MAT_3_roc._A_I.A_PL_1-3.pdf             SJL_3_roc._A_I.A_PL_1-3.pdf             VUC_3_roc._A_I.A_PL_1-3.pdf

3.ročník B - variant - 4.ročník B - variant

MAT_4_roc._B_I.A_PL_1-3.pdf             SJL_4_roc._B_I.A_PL_1-3.pdf             VUC_4_roc._B_I.A_PL_1-3.pdf

08.03.2021 - 12.03.2021

2.ročník A - variant

MAT_I.A_2A_PL1-4.pdf    SJL_I.A_2A_PL1-3.pdf     VUC_I.A_2A_PL-1.pdf    SJL_I.A_2A_PL4.pdf    VUC_I.A_2A_PL-2.pdf

3.ročník A - variant

MAT_I.A_3.A_PL_1-4.pdf    SJL_I.A_3A_PL_1-4.pdf    VUC_I.A_3A_PL_1-2.pdf

3.ročník B variant - 4. ročník B variant

MAT_I.A_3_4B_PL1-4.pdf    SJL_I.A_3_4B_PL1-4.pdf   VUC_I.A_3_4B_PL1-2.pdf

15.03.2021 - 19.03.2021

2.ročník A - variant

MAT_1_2A_I.A.pdf        MAT_2_2A_I.pdf            MAT_3_2A_I.A.pdf         MAT_4_2A_I.A.pdf        VUC_1_2A_I.A.pdf

SJL_PL_10_2A_I.pdf     SJL_PL_11_2A_I.pdf    SJL_PL_12_2A_I.pdf      SJL-PL-9-2A-I.A.pdf      VUC_2__2A_I.pdf

3.ročník A - variant

MAT_I.A_3A_PL_20-21.pdf    MAT__I.A_3A_PL_22-23.pdf    SJL_I.A_3A_PL_20-21.pdf    SJL_I.A_3A_PL_21-22.pdf

VUC__I.A_3A_PL_17.pdf        VUC_I.A_3A_PL_18.pdf

3.ročník B variant - 4. ročník B variant

MAT_I.A_3_4B_PL1_4.pdf    SJL_I.A_3_4B_PL1_4.pdf    VUC_I.A_3_4B_PL1_2.pdf

22.03.2021 - 26.03.2021

2.ročník A - variant

MAT_PL_13_2A_.pdf    MAT__PL_14_2A_pdf    MAT_PL_15_2A_pdf    MAT_PL_16_2A_pdf    VUC_PL_5_2A_pdf

SJL_PL_13_2A_pdf       SJL_PL_14_2A_pdf       SJL_PL_15_2A_pdf      SJL_16_PL_2A_pdf     VUC_PL_6_2A_pdf

3.ročník A - variant

MAT_24_25_3.r.pdf       SJL_24_25_3.r.pdf        VUC_19_3.r.pdf     

MAT_26_3.r.pdf             SJL26_3.r.pdf                 VUC_20_3.r.pdf   

3.ročník B variant - 4. ročník B variant

MAT_I.A_3_4B_PL1_2.pdf        SJL_I.A_3_4B_PL1_2.pdf        VUC_I.A_3_4B_PL1.pdf

MAT_I.A_3_4B_PL_3_4.pdf       SJL_I.A_3_4B_PL3_4.pdf        VUC_I.A_3_4B_PL2.pdf

29.03.2021 - 31.03.2021

2.ročník A - variant

MAT_PL_9_10_2A_pdf              SJL_PL_9_2A_pdf                 SJL_PL_10_2A_pdf     VUC_PL_5__6_2A_pdf

3.ročník A - variant

MAT_PL_28-29_3.rA_pdf          SJL_PL_30-31_3.rA_pdf      VUC_PL_22_3r.Apdf    VUC_PL_21_3r_pdf

3.ročník B variant - 4. ročník B variant

MAT_PL_10_3B_4B_I.A.pdf     SJL_PL_9_3B__4B_I.A.pdf   SJL_PL_10_3B__4B_I.A.pdf

VUC_PL_5_3B__4B_I.A.pdf      VUC_PL_6_3B__4B_I.A.pdf

07.04.2021 - 09.04.2021

2.ročník A - variant

MAT_PL_11_12_2A.pdf    SJL_PL_11_12_2A.pdf     VUC_PL_7_8_2A.pdf

3.ročník A - variant

MAT_PL_33_3A.pdf          SJL_PL_32_3A.pdf            VUC_PL_23_3A.pdf           VUC_PL_24_3A.pdf     

3.ročník B variant - 4. ročník B variant

MAT_PL_11_12_3B_4B.pdf             SJL_PL_11_12_3B_4B.pdf                 VUC_PL_7_8_3B_4B.pdf

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria