Navigácia

   

                                                                     

 

Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Školu navštevujú žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami, ktorí sú vzdelávaní vo variantoch A, B, C. Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získa žiak primárne vzdelanie. Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

Jednotlivé vzdelávacie oblasti sú rozpracované podľa  variantov a ročníkov v ŠkVP. Školské vzdelávacie programy našej školy sú zverejnené v Dokumentoch školy.

Kvalitné vzdelávanie zabezpečujú špeciálni pedagógovia, ktorí svojou prácou, odborným vedením, využívaním špeciálnych metód prispievajú  k všestrannému rozvoju osobnosti detí.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria