Navigácia

   

                                                                     

 

"Spolu múdrejší"

Popoludňajšie netradičné vyučovanie

                                                                     

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznámilo, že je možné zapojiť sa do rozvojového projektu „Spolu múdrejší“, ktorého cieľom je podpora škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu. 

Vzhľadom k súčasnej situácii  s ochorením COVID-19 a forme vzdelávania sme sa rozhodli  zapojiť do rozvojového projektu „Spolu múdrejší“. Doučovanie žiakov počas nasledujúcich mesiacov bude prebiehať na dvoch pracoviskách Spojenej školy - v Spišskom Štiavniku v dvoch skupinách a v elokovanom pracovisku v Hranovnici tiež v dvoch  skupinách.

Doučovanie bude prebiehať:

  • hravou formou – interaktívna tabuľa, tablety...
  • na stretnutiach 2 až 3 krát do týždňa
  • vždy poobede
  • po 2 vyučovacie hodiny v malých skupinách
  • v mesiaci apríl až jún 2021

 

         https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfs6plIA19SXQ6zt3psHqWNk-AJAHVNYq4670kFDfaREOlNTdrrfamQ1oQqdf7bGvnTE-hbfg&usqp=CAc                  

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria