Dokumenty školy

Archív

Školský rok 2021/2022

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

 

DIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE

Dňa 26.5.2022 sa žiaci 1. stupňa po teoretickej príprave zúčastnili didaktických hier. Didaktické hry sa niesli v duchu témy „Pohybom ku zdraviu“.

Najprv sme sa oboznámili s lekárničkou a jej využitím, zopakovali sme si telef. čísla zdravotníckej pomoci. Porozprávali sme sa o disciplíne a ohľaduplnosti v škole, ktoré často predchádzajú vznikom úrazu. Oboznámili sme sa tiež s atlasom rastlín, ktorý sme si so sebou vzali do prírody. Po teoretickej hodine sme sa so žiakmi presunuli do okolia obce, na neďaleké lúky. Tam sme si prakticky vyskúšali svoje vedomosti zo zdravotníckej prípravy a hľadania známych rastlín pomocou atlasu rastlín. Počas hry „Čo do prírody nepatrí“, sme vyčistili okolie a ako odmenu za usilovnosť sme sa v závere športovo zabavili.

Deň Európy

Realizácia informačnej nástenky ku Dňu Európy (9. máj)

Pri príležitosti Dňa Európy, ktorý si pripomíname 9. mája, sme so žiakmi V.B triedy zrealizovali informačnú nástenku, ktorej cieľom je podať žiakom zaujímavé informácie o Európskej únii, kam od 1. mája 2004 patrí aj Slovenská republika, ako aj poukázať na význam a povedomie európskej spolupatričnosti (byť hrdý na to, že žijem v Európe). 

 

   

 

Tradičné remeslo -Tkanie kobercov

 

Tkanie je tradičné remeslo, prepája nás s prírodou, našimi koreňmi, históriou, predkami. V minulosti sa tkalo v každej

domácnosti, dnes sa už tká veľmi ojedinele. Napriek tomu, že je to prastaré remeslo, tkaním sa dá tvoriť veľmi moderne.

O to sa snažia žiaci našej školy, ktorí pod dozorom vyučujúcej, vyrábajú rozmanité a krásne koberčeky.

 

  

 

 

Upratovanie v okolí školy

Práca, ktorej výsledok je viditeľný

Keďže nám záleží na životnom prostredí a skrášlení okolia školy, tak sme sa v mesiaci máj pustili do veľkého upratovania a zveľaďovania areálu našej školy. Žiaci vyhrabávali suchú trávu a lístie, vyčistili a pozametali chodníky, strihali okrasné stromčeky, vyrúbavali kríky a vyzbierali odpadky.

Taktiež sa nám podarilo vytvoriť krásne skalky pred školou, ktoré celý priestor oživili a spestrili.

Slnečné počasie nám vyšlo v ústrety, čo nás obzvlášť povzbudilo a motivovalo k práci.  

                                                                                                                                         

 

     

 

 

NATUR-PACK-súťaž ku Dňu Zeme

 

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2022) OZV NATUR-PACK v rámci iniciatívy Nie som prasa vyhlásilo kreatívnu súťaž pre školy, do ktorej sme sa zapojili aj my. 

SÚŤAŽNÉ TÉMY:

A) Zbieranie voľne pohodených odpadov -  praktická aktivita zameraná na zbieranie voľne pohodených odpadov v exteriéri, v prírode, v okolí školy, domova a pod. 

B) Odpady v prírode – ako by to v prírode malo alebo nemalo vyzerať. Žiaci mali vyhotoviť dielo na tému Odpady v prírode, a to formou: - kresby, maľby ,fotografie alebo videa.

   

            - Zbieranie voľne pohodených odpadov....

 

 

UNICEF- vzdelávacia aktivita e-kniha

 

      Príbeh UNICEFu nám ukazuje, koľko dobrého dokážu ľudia urobiť, keď sa po celom svete spoja, aby chránili práva tých najmenších najzraniteľnejších. Aby chránili práva detí.

Dnes sme si v rámci vzdelávacej aktivity otvorili a využili stránky e-knihy s názvom „Pomoc chutí po arašidoch, ktorá vznikla pri príležitosti 75. výročia založenia humanitárnej organizácie UNICEF.

Počas vyučovacej hodiny sme sa spolu so žiakmi dozvedeli veľa zaujímavosti o tom, ako prebiehala v Československu pomoc po 2. svetovej vojne, a ako UNICEF pomáha vo svete dnes. Prečítali sme si krásne príbehy pomoci, prezreli fotky, videli zaujímavé videá a zahrali digitálnu hru „Ťažké rozhodnutia“. 

Pomoc môže byť veľmi zložitá, ale aj veľmi jednoduchá.

 

 

      

 

Návšteva školskej čitárne

Jedným z ohniviek, ktoré ovplyvňujú proces edukácie sú inštrukčné textové médiá, ku ktorým zaraďujeme aj návštevu školskej čitárne, ktorú musíme chápať ako súčasť vyučovacieho procesu s konkrétnym edukačným cieľom. Naša škola sa snaží poskytnúť žiakom všetky služby, ktoré naplnia ich potreby, preto máme možnosť kedykoľvek navštíviť školskú čitáreň. V mesiaci apríl navštívili žiaci spoločne so svojimi učiteľmi školskú čitáreň, kde im vyučujúci pripravili program, čítali spoločne rozprávku, prezerali encyklopédie, alebo si každý žiak vybral knihu podľa vlastného výberu. Aj touto aktivitou chceme vzbudiť u žiakov lásku ku knihám, k čítaniu a vlastnému rozvoju osobnosti.

 

     

 

 

Medzinárodný deň Florbal

VŠETCI S FLORBALKAMI DO ŠKOLY!

Toto je názov akcie, ktorá sa uskutočnila 12.4.2022 na medzinárodný deň florbalu. V tento deň si žiaci našej školy na hodinách telesnej a športovej výchovy zahrali florbalové zápasy medzi sebou. Od najmladších žiakov až po  najstarších si vyskúšali túto skvelú hru. Žiaci si odniesli nové skúsenosti, zručnosti a hlavne sa dobré zabavili.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

#medzinarodnydenflorbalu

 

"O deťoch, ktoré išli hľadať rozprávku"

Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlásila výtvarnú súťaž pri príležitosti 100. výročia narodenia skvelej slovenskej spisovateľky, prekladateľky, redaktorky a učiteľky Kláry Jarunkovej s názvom

„O DEŤOCH, KTORÉ ŠLI HĽADAŤ ROZPRÁVKU ....“.

Naši žiaci si prečítali rozprávky od tejto skvelej spisovateľky, ktoré sa  potom snažili zilustrovať: O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo“, „O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku“, „O psovi, ktorý mal chlapca“ a „Dedko a vlk“. Vytvorili nádherné kresby, maľby, ktoré sme zaslali do súťaže. Veríme, že zaujmú aj porotu...

   

     

 

"S vďakou našim mamám"...

Naši žiaci sa zapojili aj tohto roku do výtvarnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Spojená škola v Kežmarku pre žiakov špeciálnych základných škôl v Prešovskom kraji a pre základné školy v meste Kežmarok pod názvom „S VĎAKOU NAŠÍM MAMÁM“. Žiaci vytvorili nádherné výtvarné práce rôznou výtvarnou technikou, ktorými chceli vyjadriť, ako majú radi svoje mamy.

 

    

 

Medzinárodný deň Rómov

8. apríl Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov je aj tento rok príležitosťou nie len pripomenúť  význam a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín, ale aj využiť ju na zvýšenie povedomia u majoritnej spoločnosti. Tento deň bol ustanovený na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom I. kongrese, ktorý sa konal za účasti Rómov zo 14-tich krajín v dňoch 8. − 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci pripomenuli širokej verejnosti, že sú integrálnou súčasťou európskych krajín už stáročia. Deklarovali prihlásenie sa ku krajine svojho pôvodu − k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu.

Zároveň požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného etnického mena Róm/Rómovia.
 
Naši žiaci mali  možnosť prostredníctvom www.etnikana.sk  online podujatia, v spolupráci Mariána Čekovského, hudobnej skupiny- Lomnické čháve a ZŠ Bystrany osláviť tento deň hudbou lebo „HUDBA JE REČ, KTOREJ ROZUMIEME VŠETCI“.

Po krásnom dni, mohli žiaci ochutnať výborný koláč, ktorý im upiekli žiaci praktickej školy.

 

     

 

Ideme hrať ping -poooong!

V dňoch od 4.4.2022 do 8.4.2022 sa naša škola zapojila do projektu ,,...Ideme hrať ping – poooooong...ˮ. Ide o 5. ročník osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých – WTTD for all na Slovensku 2022. Počas týchto dní si každá trieda urobila medzi svojimi žiakmi stolnotenisový turnaj a zahrali si aj hru kolotoč. Všetci zúčastnení boli odmenení športovým náramkom a skvelou náladou.

     

 

Veľkonočná pohľadnica

Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov si žiaci v rámci aktivity

„Tvorba mediálnych produktov“

umelecky navrhli a vytvorili veľkonočný pozdrav.

 

   

 

"KAM SA PENIAŽKY KOTÚĽAJÚ?"

 

V marci absolvovali žiaci I.A,  II.A , III.A a V.B triedy pod vedením svojich triednych  pani učiteliek "miniškolenie" pod názvom "KAM SA PENIAŽKY KOTÚĽUJÚ?"   

Všetci, ktorí sa zúčastnili prezentácie a vyriešili jednotlivé úlohy, získali titul  Dráčika Euráčika: "Manažér, manažérka financií".

Cieľom jednotlivých aktivít bolo u žiakov  zvýšiť povedomie finančnej gramotnosti, vytvárať správny vzťah k hodnote peňazí, poukázať na význam sporenia v živote, pomoc ostatným, schopnosť podeliť sa.         

   

          

 

Výtvarná súťaž časopisu VRABČEK

Redakcia časopisu Vrabček vyhlásila výtvarné súťaže na tému:

 1. Srdiečko, lienka: heslo „MURKO“
 2. Písmenková krížovka /dve autá, lastovičky/: heslo „ŠKOLA“
 3. Ako to ide na saniach, bocian: heslo „PALETKO“    
 4. Dinosaurie otázky: heslo „DINKO“

 

Aj napriek situácií /pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine/, v ktorej sa nachádzame sme ani chvíľku neváhali a zapojili sme sa s veľkým elánom. Naši žiaci  s pomocou triednych učiteľov sa radi zapojili do týchto súťaží a vytvorili nádherné žiacke práce rôznou výtvarnou technikou.

Veríme, že zaujmú aj odborníkov v redakcii. 

 

   

 

Výtvarná súťaž - Grafický návrh na obal žiackej knižky

 

Tak ako každý školský rok, tak aj tento rok sme sa zapojili do 21. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ, ktorú vyhlásila spoločnosť ŠEVT a. s. pod názvom:

Grafický návrh obálky žiackej knižky“.

Žiaci si mohli vybrať z troch tém:

 • Moja najlepšia narodeninová oslava,

 • Život na Marse – alebo ako budeme žiť v budúcnosti,

 • alebo si mohli zvoliť inú tému podľa vlastného výberu.

 

Naši žiaci vytvorili nádherné návrhy z ktorých sme vybrali tri a zaslali do súťaže.

 

   

 

Šitie vrecúšok v PŠ

Šitie vrecúšok

V rámci predmetu Ručné práce a šitie sme na vyučovacej hodine ušili jednoduché vrecúška na lupy. Žiaci si vymerali látky, vystrihli ich a pomocou šijacieho stroja zošili. Vrecúška vyžehlili a následne do nich uložili lupy.

Aj keď sa to spočiatku zdalo náročné, nakoniec to všetci s menšou a aj väčšou pomocou zvládli. J

 

   

 

Svetový deň vody

                                                      

Prvý Svetový deň vody sa uskutočnil 22.3.1993 a odvtedy je jeho cieľom neustále pripomínanie dôležitosti a významu vody a motivovanie ľudí k jej ochrane a šetreniu.

Vodu považujeme za samozrejmosť a pritom jej nevenujeme až takú veľkú pozornosť. Voda patrí medzi najrozšírenejšie látky na Zemi a má veľký význam.

Deň vody sme si pripomenuli aj na našej škole a to prostredníctvom filmu, prezentácii a pracovného listu.

Pre malých žiakov bola nachystaná omaľovánka kolobehu vody.

Cieľom bolo hlavne podporiť u detí pozitívny vzťah k vode ako najlepšiemu nápoju pre každodenný život a vytvoriť tak u žiakov správny pitný režim. Samozrejme nechýbala ani samotná voda v pohároch, ktorú žiaci mali možnosť konzumovať.  

 

    

 

Oslava narodenín žiakov PŠ

                                

Oslava narodenín je oslavou zrodenia života, je o spoločne strávenom čase a spomienkach, ktoré nám vydržia celý život. Chceme, aby sa naši žiaci cítili v deň svojich narodenín výnimočne.  Preto sme si pri príležitosti narodenín našej žiačky a spolužiačky Eriky, pre ňu pripravili prekvapenie. S láskou sme jej upiekli palacinkovú tortu a zaspievali „Veľa zdravia, štastia“. Nakoniec sme si všetci spoločne na torte pochutnali.

 

                   

         Narodeniny...

Sviatok mal náš žiak/spolužiak  Milan a tak sme mu s láskou pripravili túto jeho obľúbenú nepečenú tortu.

       Všetko najlepšie a najkrajšie prajeme! 

   

        

 

"Čitateľský oriešok 8"

  Čitateľsko -výtvarná súťaž 

Aj tento školský rok sme sa zapojili do čitateľsko – výtvarnej súťaže „Čitateľský oriešok 8“. Týmito aktivitami chceme u žiakov rozvíjať čítanie s porozumením, fantáziu a podporiť pozitívny vzťah ku knihám. Do súťaže sa zapojili žiaci a vyučujúci 7 tried. Triedni učitelia zohľadnili možnosti a schopnosti žiakov a podľa toho vybrali náročnosť článkov a úloh, ktorými sa mali žiaci prelúskať. Po vypracovaní úloh žiaci vymysleli dobrodružstvo, ktoré nakreslili na výkresy. Všetkým zúčastneným žiakom a ich učiteľom ďakujeme za účasť a prajeme veľa šťastia v súťaži.

 

  

 

Čistenie okolia školy

Hoci vonku je ešte troška chladno, využili sme prvé teplé lúče slnka na čistenie okolia našej školy. Do parády sme si zobrali ihrisko, areál pred budovou školy, pod oknami, či plotom. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli ku skrášleniu nášho okolia, a žiaci si zapamätajú, že smeti patria do koša, pretože sa im upratané prostredie páčilo viac, ako to znečistené.

    II.B trieda v akcii...

 

Karneval a fašiangové pečenie 2022

K fašiangom tradične patrí aj karneval, ktorý sa každoročne koná aj na našej škole. Z dôvodu protipandemických opatrení a obmedzení si každá trieda pripravila karneval samostatne a nie spoločne, ako to bolo po minulé roky. Aj napriek tomu sa predstavila pestrá škála masiek, žiaci šantili, súťažili, tancovali. Žiaci praktickej školy si na svoj karneval pripravili aj občerstvenie, upiekli a ozdobili si veselé a chutné muffinky. Veríme, že budúci školsky rok sa už budeme zabávať všetci spoločne.

     Karneval v triedach       Fašiangové pečenie

 

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Školské kolo v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo dňa 17. februára 2022. Najlepší recitátori triednych kôl predniesli svoje básne. Najšikovnejší žiaci školy boli odmenení vecnou cenou. Ale aj ostatní žiaci si za svoju námahu a šikovnosť odniesli drobnú odmenu. Poďakovanie patrí triednym učiteľom, ktorí žiakov pripravili, ale najmä našim recitátorom za krásny prednes a odvahu vystúpiť pred spolužiakmi a porotou, ktorú tvorili pani učiteľky Mgr. Martina Kozáková, Andrea Kacvinská a Svetlana Krauszová.

Výsledky:       1. Kristián Čonka

                       2. Natália Pačajová

                       3. Marián Pačaj

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

Bezpečnejší internet

Pri príležitosti "Dňa pre bezpečnejší internet" si žiaci pozreli video - NÁSTRAHY INTERNETU, po ktorom sa  oboznámili s potrebou ochrany osobných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti. Učitelia poukázali na škodlivé vplyvy internetu  a zároveň žiakov učili rozoznávať možné hroziace nebezpečenstvá pri jeho používaní.

   

 

Polročná - "sladká odmena"

Za dobrú prácu si žiaci zaslúžia dobrú odmenu. My sme naším žiakom pripravili prekvapenie a pri príležitosti úspešného ukončenia prvého polroka dostali nielen výpisy vysvedčení za I. polrok, ale aj "sladkú odmenu" v podobe chutného jablkového koláča, ktorý im upiekli žiaci PŠ a III.B triedy. 

  

 

Moje obľúbené médium, populárna osobnosť

.... - kniha, televízia, časopis, internet

Diskusia  u starších žiakov na danú tému bola zameraná na schopnosť žiakov posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich hodnotné, uvedomovať si možné negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť, vytvárať si vlastný názor na základe prijímaných informácií. Mladší žiaci sa snažili vybrať z knihy, časopisu, internetu, televízie osobnosť(postavu), ktorá sa im páči, ktorú radi pozerajú v televízií a výtvarne ju  znázornili......

 

  

 

UNICEF-konferencia

Slávnostná konferencia k 75. výročiu založenia UNICEF

                                                                                       

Čo je pre teba prirodzené, pre neho je nádejou!

čo ide, keď sa povie pomoc? To sme sa dnes dozvedeli...

Pri príležitosti 75. výročia UNICEFu sme si spolu so žiakmi pozreli zaujímavú online konferenciu, v ktorej sme sa dozvedeli viac o práci UNICEFu, ich humanitárnej pomoci i prečo chutí pomoc práve po arašidoch.

Konferenciu žiaci mohli vidieť počas vyučovacej hodiny, po ktorej bola diskusia so žiakmi o tom, čo práve videli, čo ich zaujímalo.

Touto vzdelávaciou aktivitou sme splnili ďalšiu aktivitu v rámci programu „Škola priateľská deťom.“

   

 

UNICEF ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM-Svet kuchyne....

Cesta okolo sveta  V KUCHYNI                                         

Vďaka UNICEFu a zapojeniu sa do programu "Škola priateľská k deťom" sme sa vydali spoznať aké jedlá maškrtia deti v iných krajinách. Pri pečení sme sa dozvedeli aj o krajine, z ktorej recept pochádza. Dnešným receptom budú chutné koláčiky z Libanonu.

Okrem receptu k nám prišiel aj príbeh dieťaťa z danej krajiny. Dnes to bol príbeh Omara, ktorému výbuch zmenil všetko.

 

                        Mbatata = Malawské sladko-zemiakové koláčiky    

 

Aj dnes sme sa rozhodli objavovať vďaka UNICEFU rôzne chute sveta. Dnešným receptom boli sladké koláčiky z Malawi.

Okrem "ukuchteného" jedla sme mali možnosť spoločne si prečítať príbeh Misozi: Lietajúci zázrak, ktorý môže pomôcť celej dedine.

 

  

 

  BAKLAVA

 Vedeli ste o tom, že recept „Baklava“ pochádza zo Sýrie? Ani my nie, ale teraz to už vieme. J

A nielen to,... poznáme recept, ingrediencie, postup prípravy a tiež ďalší zaujímavý príbeh zo Sýrie.

Vďaka projektu UNICEF - „Cesta okolo sveta v kuchyni“ - sa dozvedáme rôzne recepty a životné príbehy. Aj dnes to bol dojemný príbeh detí s názvom: "Predmety, ktoré rozprávajú".

 

 

 

VIANOCE 2021

Hoci do očakávaného štedrého dňa zostávalo ešte niekoľko dní, na škole už celý december bolo počuť z každej triedy tóny vianočných pesničiek, slová vinšov a básničiek. Vyzdobovala sa celá škola- triedy, chodby.../môžeš si pozrieť v prezentácii Vianoce 2021 /

Celá škola voňala škoricou a vanilkou. Každá trieda si pripravovala program na vianočnú besiedku, na ktorej nemohol chýbať tradičný koláč, ktorý nám pripravili žiaci Praktickej školy.

Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami si žiaci užili  vianočnú atmosféru pri vianočnej rozprávke, hudbe a koledách. Porozprávali o svojich vianočných zvykoch, pozreli si vianočnú besiedku prostredníctvom interaktívnej  tabule.

Po bohatom hoci netradičnom kultúrnom zážitku, kedy žiaci nemohli vystúpiť pred svojimi spolužiakmi  sme sa rozišli sviatočne naladení.

PRAJEME  KRÁSNE  VIANOČNÉ SVIATKY  A V  NOVOM  ROKU 2022

VEĽA  ZDRAVIA, ŠTASTIA, LÁSKY.... 

 

    

                    Vianoce_2021(1).ppsx

              

Vianočná pohľadnica pre Ministerstvo vnútra

           

Ministerstvo vnútra na svojej stránke vyhlásilo 

VÝZVU PRE DETI: NAKRESLITE NÁM VIANOČNÉ POZDRAVY 

 

Žiaci  zobrali do rúk farbičky, fixky či štetce a nakreslili  zimné obrázky, zachytili vianočnú atmosféru. Motív mohol byť spojený s prácou polície, hasičov, horských záchranárov, športovcov zo Športového centra polície alebo so štvornohými pomocníkmi – služobnými psami a koníkmi. Nebolo to  však podmienkou.

Vybrané kresby  bude rozposielať MV  známym, priateľom a kolegom ako vianočné pozdravy.

 

    

         

Ceny pre našich žiakov, ktorí sa zapojili do výzvy /výtvarnej súťaže/,  odovzdala pani učiteľka Mgr. M. Krauszová.

 

Vianočné darčeky pre seniorov

Je neľahké definovať radosť v ľudských tvárach, radosť v detských očiach, radosť v kruhu rodiny. Tú radosť vystihuje slovo VIANOCE.

Žiaci Praktickej školy pripravili seniorom v zariadení Domu Charitas v Spišskom Štiavniku k blížiacim sa Vianociam milé prekvapenie a tak im pripomenuli, že nezabúdajú v týchto časoch ani na tých najzraniteľnejších.

Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi sa rozhodli urobiť im radosť darčekovými predmetmi, ktoré sami vyrobili. Milým spôsobom tak ukázali, že na nich stále myslia.

Nechýbalo ani krásne venovanie, ktoré im zahreje srdiečka. Okrem vyrobených darčekov žiačky ešte napiekli perníkové koláče, ktoré sú už našou vianočnou tradíciou.  

Pretože „Kto z lásky dáva, dvakrát dáva“.  

 

   

                                                                

      Slávnostné odovzdávanie vianočných darčekov pre našich seniorov....

 

Červené stužky

Už niekoľko rokov sa naša škola pravidelne zapája do kampane pod názvom červené stužky. Aj napriek situácii v akej sa nachádzame sme sa aj tohto roku zapojili už do 15. ročníka tejto kampane, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu - odboru školstva v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku. 

Naši žiaci sa s veľkou radosťou a nadšením ujali aktivít. Prvou aktivitou bola kresba/maľba loga „ČERVENÉ STUŽKY“, ktoré sme zaslali poštou po veľkom a namáhavom výbere tých najkrajších prác našich žiakov. Druhov aktivitou boli besedy a následne výroba a nosenie červených stužiek od 25. novembra 2021 do 1. decembra 2021 ako znak spoluúčasti kampane boja proti zákernej chorobe AIDS.

      

 

Bezpečne na internete

Internet je voľný a slobodný virtuálny priestor. Na jednej strane sa tu každý môže realizovať, vytvárať niečo nové, každý si môže nájsť svoje vlastné miesto. Na druhej strane sa však na internete môžu prezentovať aj ľudia s netolerantnými názormi. Keďže môže na internete každý uverejniť, čo len chce, prináša to väčšie nároky na kritické myslenie – schopnosť odlíšiť to, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré sú skreslené alebo nepravdivé.

V mesiaci november si žiaci v rámci aktivít koordinátoera mediálnej výchovy a kritického myslenia pozreli videá na stránke www. zodpovedne.sk, www.yotube.com - "Biele ovce". Cieľom aktivít bolo vysvetliť žiakom, podstatu diskriminácie a rasovej nenávisti na internete a spôsoby jej prevencie.

  

 

Výroba zápichov do kvetináča

 

   

Zápichy pekne ukážu nielen v záhrade, ale aj v kvetináči spolu so zelenou rastlinou. Vyrobili ich aj naši žiaci PŠ, ktorí tak vyšperkovali naše záhradníčenie. Drevené zápichy aj s názvom rastliny oživili všetky kvetináče v našej škole.

 

   

 

Vianočná pohľadnica MŠVVaŠ

Už druhý rok prebiehala výtvarná súťaž: návrh na VIANOČNÚ POHĽADNICU“, ktorú vyhlásilo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci našej školy sa aj napriek pandemickej situácií, ktorá nás zastihla, pustili do vyhotovenia  výtvarných prác s veľkou radosťou a nadšením. Vytvorili mnoho krásnych výtvarných diel ľubovoľnou výtvarnou technikou, ktoré sme zaslali ministrovi školstva, ktorý potešil žiakov peknými vecnými darčekmi.

            

    Vianočné poďakovanie ministra školstva SR

 

 

  

Vianočná pohľadnica - Dolný Kubín

Aj tohto roku sme sa zapojili do 18. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

"VIANOČNÁ POHĽADNICA 2021, ktorú vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Aj napriek situácií v ktorej sa nachádzame sa žiaci našej školy pustili do vyhotovenia výtvarných prác s veľkou radosťou a nadšením. Vytvorili mnoho krásnych výtvarných diel ľubovoľnou výtvarnou technikou, z ktorých sme vybrali tie najkrajšie a poslali do súťaže. Z ostatných výtvarných prác sme vytvorili výstavu v priestoroch našej školy a učebni výtvarnej výchovy. Výstava bude zdobiť priestory a učebňu počas celých Vianočných sviatkov, krásnymi výtvarnými prácami našich šikovných žiakov.

 

 

Príprava torty- nepečená ovocná torta

Múčniky sú neodmysliteľnou súčasťou našej tradičnej kuchyne a vítaným doplnkom a spestrením jedálnička. Zvýrazňujú osobitosť mimoriadnych a slávnostných udalostí. Preto sme sa pri príležitosti narodenín nášho žiaka Maťka rozhodli pripraviť mu prekvapenie v podobe nepečenej ovocnej torty. Prekvapenie sa nám vydarilo, čo môžete posúdiť vo fotogalérii. Aby ste mohli aj vy svojim blízkym pripraviť takúto tortu, prikladáme recept.

Suroviny: 2 balíky detské piškóty, 6 ks kyslej smotany, 2 ks vanilínový cukor, 1 mandarínkový kompót, 1 čučoriedkový kompót, práškový cukor (podľa chuti)

Postup:  Smotany, vanilínový cukor a práškový cukor rozmiešame vo väčšej miske. Do guľatej formy dáme piškóty a polejeme ich kompótovou šťavou. Na poliate piškóty rozotrieme asi 1/3 smotanovej zmesi. Na vrch naukladáme čučoriedky a prikryjeme druhou vrstvou piškót. Piškóty znova polejeme kompótovou šťavou, rozotrieme 1/3 smotanovej zmesi a na vrch poukladáme mandarínky. Opäť prikryjeme piškótami, polejeme šťavou a rozotrieme zvyšok smotanovej zmesi. Dáme stuhnúť do chladničky. Podávame až na druhý deň.

  Dobrú chuť.  

 

   

 

Súťaž o najkrajšiu pokladničku

Pri príležitosti Svetového dňa sporenia (31. október)  prebehla na našej škole súťaž o najkrajšiu pokladničku, do ktorej sa zapojili žiaci 1. i 2. stupňa, a to v Spišskom Štiavniku i elokovaného pracoviska v Hranovnici. Žiaci usilovne vymýšľali a tvorili pokladničky pod vedením svojich vyučujúcich.

O tom, že sa im naozaj darilo, svedčia zaujímavé nápady, spomedzi ktorých vybrať tie najkrajšie bolo naozaj ťažké.

A ako rozhodla naša porota?  

 1. miesto: žiaci III.B  a V.A triedy  

 2. miesto: žiaci I.B triedy

 3. miesto: žiaci I.A a III.A triedy

 4. miesto: žiaci IV.B triedy

Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže  zapojili, získali sladkú odmenu.

   

Jesenné tvorenie v Praktickej škole

Hoci sa príroda pomaličky pripravuje na zimný spánok, príroda ešte stále hýri všetkými farbami. Jesenné dni priniesli pestrú paletu farieb aj do našej školy. Krásne a nápadité dekorácie a výrobky s tematikou jesene vytvorili žiaci a učitelia Praktickej školy. Pri výrobe používali najmä prírodný materiál, ktorý dotvorili podľa vlastnej fantázie.

     

 

Globálne vzdelávanie

 Znečisťovanie Zeme človekom

 

        

Prírodu si musíme chrániť aj pre ďalšie generácie!

Či si to chceme priznať alebo nie, tak človek zanecháva na krajine stopy. Človek svojimi aktivitami neustále zaťažuje krajinu a jej zložky. Dobre to vedia aj naši žiaci. Tí to preniesli na výkres a z toho vznikla jedna krásna vernisáž.

Veď posúďte sami.

 

 

Bazár

         "DVAKRÁT DOBRE"

 Dali sme veciam druhú šancu.

Prvýkrát sa u nás na škole konal bazár.

Učitelia z celej školy prinášali svoje rozličné veci (oblečenie, topánky, kabelky, čiapky, rôzne maličkosti...), ktoré zadarmo venovali do bazáru a následne v deň predaja ich predávali za symbolické ceny. Cieľom našej aktivity bolo vyzbierať finančnú sumu, ktorú chceme použiť na nákup surovín (verenie, pečenie) a pracovného materiálu pre našu školu.

Všetkým učiteľom, prispievateľom, nakupujúcim a žiakom PŠ za pomoc  ĎAKUJEME!      

  

 

Koordinátor mediálnej výchovy a kritického myslenia

Rozprávka a skutočnosť

V rámci tejto aktivity si žiaci pozreli rozprávky a filmy primerané ich veku. Úlohou žiakov bolo spozorovať a rozlíšiť dobro od zla. Starší žiaci mali posúdiť sprostredkované mediálne posolstvo, zamyslieť sa nad dobrom a zlom v rozprávkovom a reálnom svete. Mladší žiaci ho opísali, výtvarne znázornili, ale si aj v rozprávke zahrali.

   

 

Hovorme o jedle

         

                                                                                    Ocenenie, ktoré sme získali...

Aj tento rok sa naša škola zapojila už do IX. ročníka  HOVORME O JEDLE  v týždni od 11. októbra 2021 do 15. októbra 2021. Zapojili sme sa do týchto aktivít:

1. výtvarná súťaž  - CHUTNÉ MAĽOVANIE

 2. fotografická súťaž - OČAMI GURMÁNA            

 

Žiaci počas celého týždňa varili alebo piekli každý deň podľa vopred pripraveného plánu na danú tému. Žiaci ku aktuálnej téme vytvárali rôznou výtvarnou technikou žiacke práce. V piatok 15.10.2021 sa  konala vernisáž z týchto prác, ktoré budú zdobiť učebňu výtvarnej výchovy. Každá aktivita žiakov  sa zdokumentovala fotkami, ktoré sme využili na ďalšiu  aktivitu – fotografickú súťaž OČAMI GURMÁNA.

Témy  týždňa:

V pondelok žiaci upiekli chlieb a plnené rožky s nutelou.

    

V utorok žiaci varili fazuľovú polievku.

    

V stredu žiaci pripravili nepečenú tortu.

   

Vo štvrtok žiaci pripravili kuracie rezne so šošovicovým prívarkom.

   

V piatok upiekli tortu, na ktorej si žiaci pochutnávali pri vernisáži.   

   

 

UNICEF ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM-Letáčiky

Kategória 1  

Distribúcia letáčikov v našej obci Spišský Štiavnik

Aj naša škola chce byť priateľská k deťom a tak sme sa zapojili do programu, ktorý usporadúva Slovenská nadácia UNICEF.

Tento rok je špeciálny, keďže UNICEF oslavuje 75. rokov a my sme chceli byť súčasťou tejto významnej udalosti. Spoločne sa vydávame na spoločnú narodeninovú cestu pomoci.

Ako prvé sme zrealizovali aktivitu, kde žiaci z Praktickej školy pomáhali s distribúciou letáčikov UNICEF do schránok v obci Spišský Štiavnik.

    

 

Spoznávanie prírody v okolí a regióne - globálne vzdelávanie

So žiakmi PŠ sme sa vybrali v rámci globálneho vzdelávania na vychádzku do prírody v našom okolí s využitím poznatkov nadobudnutých vo vyučovacom procese. Počasie nám prialo a tak sme mali možnosť nazbierať aj „kúsky jesene“ na aranžérske práce.

      

 

Buchty ako od babičky

Naše žiačky praktickej školy v rámci odborno-praktickej činnosti upiekli buchty plnené lekvárom, orechami. Buchty chutili ako od babičky. Môžete si vyskúšať tento skvelý recept aj vy.

Prajem dobrú chuť! 

Na tento recept použili tieto suroviny:

Na cesto - polohrubá múka, vajíčka, cukor, soľ, droždie, olej, voda, kypriaci prášok

Náplň - lekvár, orechy

   

 

Účelové cvičenie a didaktické hry

Dňa 10. 9. 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili didaktických hier a účelového cvičenia spojeného s pobytom v prírode. Pred účelovým cvičením žiaci absolvovali hodinovú teoretickú prípravu zameranú na: civilnú ochranu, zdravotnú prípravu, dopravnú výchovu a pobyt a pohyb v prírode. Svoje teoretické poznatky neskôr aplikovali priamo v teréne – dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, orientácia v teréne a poskytnutie prvej pomoci.  Žiaci prostredníctvom tejto aktivity sa nielen veľa naučili, ale dané poznatky mohli aplikovať v praxi.  

    

 

Varenie s láskou

Ako varíme?

Varíme s láskou, lebo chutné jedlo je zážitok...

Na našich hodinách varenia pripravujeme takéto jedlá, ktoré žiaci dokážu zvládnuť, prípadne sa ich naučia. V plánoch máme aj tradičné pokrmy nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych kútov sveta. Začali sme domácou kuchyňou, ktorá je žiakom dobre známa. Naši školskí „šéfkuchári“ pripravili polievku a dukátové buchtičky. 

   

 

Európsky týždeň športu 2021

 

Naša škola sa zapojila do projektu Európsky týždeň športu 2021, v ktorom pod názvom Cvičíme s radosťou počas týždňa od 20.9. – 24.9.2021, žiaci s učiteľmi cvičia každé ráno v rámci rannej rozcvičky a aj počas vyučovacieho procesu, aby dlho nesedeli a viac sa hýbali. Do projektu sú zapojení všetci žiaci našej školy ako aj všetci učitelia a veríme, že to povzbudí čo najviac žiakov a aj učiteľov k pravidelnému cvičeniu alebo pohybu aj mimo projektu.

   

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria