Navigácia

Archív

Školský rok 2017/2018

 

                           

 

Do školičky, do školy

nikto sa ísť nebojí.

Všetkým je dnes veselo,

učiť sa nám zachcelo!

 

     Školský zvonček sa znova rozozvučal a 4. septembra 2017 slávnostne ohlásil nový školský rok. Do školských lavíc v zasadnú žiaci nielen v Spišskom Štiavniku, ale i v elokovaných pracoviskách v Hranovnici a Vydrníku. Pre našich žiakov vzdelávaných vo variante A, B a C; rovnako ako aj pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou sme v tomto školskom roku pripravili 13 záujmových útvarov, v ktorých môžu plnohodnotne tráviť a využívať svoj voľný čas. Počas školského roka na nich čaká okrem vzdelávania ešte množstvo iných zaujímavých aktivít. Veríme, že sa im budú páčiť a opäť ich o niečo nové obohatia.

 

Účelové cvičenie I.

Prvou aktivitou, ktorou nás privítala naša škola, bolo účelové cvičenie. Hneď na začiatku školského roka sme si zopakovali a precvičili vedomosti zo zdravotnej výchovy, protipožiarnej ochrany, dopravnej i environmentálnej výchovy. Prakticky sme si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci i správanie sa účastníkov v cestnej premávke. Záver účelového cvičenia patril didaktickým a športovým hrám.

 

 

          

 

           

 

 

 

Európsky týždeň športu 2017 - ♯BeActive

V dňoch 23. – 30. septembra sa v celej Európe koná tretí ročník Európskeho týždňa športu.

 

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomíname jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva heslo „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Do tohto projektu sa zapojila aj naša škola. Pod názvom "Tešíme sa z pohybu" žiaci spolu s učiteľmi počas celého týždňa (v dňoch od 25. – do 29. septembra 2017) na prvých vyučovacích hodinách cvičili a hrali sa pohybové hry. Účasťou na tejto aktivite chceme podporiť u žiakov pozitívny vzťah k pohybu, športu i jednotlivým športovým aktivitám. 

 

 

                             

 

                                    

 

 

Svetový deň srdca

 

Svetový deň srdca si pripomíname v tomto roku už po jedenásty krát. Hlavným cieľom Svetového dňa srdca je informovať ľudí, aby vedeli, že znížením rizikových faktorov (ako je fajčenie, nezdravé stravovanie a nízka telesná aktivita) môžu predchádzať predčasnému úmrtiu spôsobenému srdcovým ochorením a cievnou mozgovou príhodou. Tento významný deň si pripomíname aj v našej škole, aby sme nezabúdali, aké dôležité je chrániť si svoje srdce a predchádzať jeho ochoreniam. Pri tejto príležitosti sme si preto vysvetlili základné pravidlá prevencie a spoločne vytvorili nástenku a niekoľko plagátov, ktoré zdobia priestory našej školy. 

 

 

                   

 

 

Divadielko "O troch grošoch"

 

Kde sa voda sypala a piesok sa lial, veľký zázrak sa vraj stal. Že len s troma grošmi sa dá žiť a pritom i šťastným byť. Veď je to pravda odveká, múdrosť je najväčším šťastím človeka.

Príbehom o troch grošoch nás v polovici októbra potešilo a pobavilo divadlo Portál z Prešova.  Krátke divadielko o múdrom studniarovi nás naučilo nielen rozumne hospodáriť s peniazmi, ale aj to, že človek nemusí byť bohatý, aby mohol byť šťastný. Predstavenie sa nám všetkým veľmi páčilo a my veríme, že sa s divadlom Portál opäť čoskoro stretneme.

 

        

 

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy (ovocia) je dňom podporovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pripomína sa od roku 1981; v tento deň v roku 1945 sa zároveň začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Na hodine pracovného vyučovania, pri príležitosti Svetového dňa výživy a boja proti obezite naši žiaci na podnet vyučujúcich pripravili zdravú alternatívu desiaty: ovocnú misu. Zhotovili plnú misu rôzneho ovocia, ponúkli ostatných spolužiakov, pedagógov a aj ostatných zamestnancov našej školy.

 

       

 

Svetový deň úsmevu

Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími a taktiež prispieva k nášmu zdraviu. V tento deň žiaci našej školy na hodine pracovného vyučovania za pomoci triednej učiteľky zhotovili krásnych smajlikov a pripli ich každému žiakovi, pedagógom a ostatným zamestnancom našej školy na odev.  Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi po celý tento deň chodili s úsmevom na tvári smiley

 

      

 

Výlet do ZOO

18. októbra strávili žiaci IV.B triedy elokovaného pracoviska Vydrník príjemné popoludnie v ZOO v Spišskej Novej Vsi. Počasie bolo rozprávkovo krásne a veru - bolo sa na čo pozerať. Všetky zvieratá boli naozaj nádherné, no najväčší obdiv patril divokým šelmám, ako puma, lev, tigre, či medvede. Najviac nás zase pobavili šimpanzy učenlivé, ktoré sú nielen zaujímavo sfarbené, ale svojim správaním vedia návštevníkov poriadne rozosmiať.     

Okrem ZOO sme navštívili aj terárium, ktoré sa nachádza priamo v jej areáli, a odtiaľ sme sa pobrali do blízkeho obchodného centra Madaras kúpiť si malé občerstvenie. Nakoniec sme sa síce trochu unavení, no plní zážitkov a dojmov vrátili už takmer za tmy domov.

 

 

         

 

 

Hudba ako dar

Rozvíjať a podporovať talent našich žiakov je pre nás tým najdôležitejším poslaním. Obzvlášť vtedy, keď chcú žiaci svojím nadaním prekvapiť a potešiť svojich spolužiakov. Preto sme otvorili brány tejto iniciatíve a v pohybovom štúdiu ŠZŠ privítali hudobnú skupinu žiakov z elokovaného pracoviska Vydrník - "Gypsy Chave". Ich hudobné vystúpenie nás roztancovalo a rozospievalo do sýtosti; veď rytmické slovenské a rómske piesne nikoho nenechajú chladnými. Žiaci v Spišskom Štiavniku sa tomuto vystúpeniu veľmi potešili a našich hudobníkov odmenili veľkým potleskom. Nás, pedagógov, veľmi teší, že žiaci chcú rozvíjať svoj talent a neboja sa ho prejaviť i pred publikom. Nezabudnuteľná atmosféra tohto zážitku nás preto bude ešte dlho hriať na srdci. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

 

         

 

Peniaze v našom živote

Mladší žiaci pod vedením pani učiteľky, Mgr. Martiny Kozákovej, vytvorili  nástenku na tému: "Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb - príjem a peniaze". V prvej časti sme si popísali najdôležitejšie kroky vedúce k získaniu príjmu. V druhej časti sme si vysvetlili, ako peniaze správne investovať- rozdeliť; t.z. vytvoriť si finančný rozpočet. V závere si žiaci nakreslili obrázky na tému: „Čím budem“ a „Peniaze plnia sny“.

 

     

 

Vianočná pohľadnica 2017

V tomto roku sme sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže VIANOČNÁ POHĽADNICA 2017, ktorú vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Žiaci našej školy sa pustili do vyhotovenia výtvarných prác s veľkým nadšením. Vytvorili mnoho krásnych výtvarných diel ľubovoľnou výtvarnou technikou, z ktorých sme vybrali tie najkrajšie a poslali do súťaže. Z ostatných výtvarných prác sme vytvorili výstavu v učebni výtvarnej výchovy. Výstava bude zdobiť učebňu počas celých vianočných sviatkov a umocňovať tak atmosféru Vianoc krásnymi výtvarnými prácami našich šikovných žiakov. 

 

             

 

Súťaž Ochranárik 2017

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa naši žiaci zapojili veľmi radi a s veľkým nadšením do  5. ročníka výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, na tému: „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“, ktorú vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súťaž bola  vyhlásená v rámci okresného kola organizovaného okresným úradom v Poprade. Žiaci vytvorili krásne výtvarné práce, ktoré budú zdobiť vernisáž výstavy na okresnom úrade v Poprade.

 

           

 

Žiaci ŠZŠ seniorom - jubilantom

V októbri, v rámci „Mesiaca úcty k starším“, sa na Obecnom úrade vo Vydrníku konalo stretnutie seniorov – jubilantov. Aj žiaci elokovaného pracoviska ŠZŠ Spišský Štiavnik prispeli svojim kultúrnym vystúpením v programe. Na hudobných nástrojoch (gitara, klávesy), ktoré získali pre školu Fabián Žiga a Mário Žiga, vďaka finančnému príspevku Nadácie SPP, zahrali niekoľko hudobných skladieb. Medzi pozvanými hosťami bola aj stará mama Fabiána Žigu, ktorá bola z vystúpenia svojho vnuka dojatá. O tom, že sa vystúpenie všetkým páčilo, svedčila dobrá nálada a potlesk prítomných.

Členovia hudobnej skupiny „Gipsy chave“, elokovaného pracoviska ŠZŠ Spišský Štiavnik (Fabián Žiga, Mário Žiga, Ondrej Horváth), sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením (mentálne, sluchové). Pochádzajú z rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia. Títo mladí hudobníci sa na hudobných nástrojoch učia hrať sami, využívajú pri tom aj notebooky a internet. Ich „kormidelníkom“ je žiak, ktorý má výraznú stratu sluchu, no i napriek tomuto handicapu zvláda hru na viacerých hudobných nástrojoch. Skupina mladých hudobníkov vystupuje so svojim programom nielen na rôznych akciách organizovaných Základnou školou s materskou školou Vydrník, ale aj Špeciálnou základnou školou v Spišskom Štiavniku. Ich vystúpenia majú vždy veľký úspech a sú odmeňované veľkým aplauzom.

 

          

 

Poznávame pamiatky UNESCO

V rámci environmentálnej výchovy žiakov venujeme v tomto školskom roku zvýšenú pozornosť téme poznávania pamiatok UNESCO. Do výchovno-vzdelávacieho procesu preto zaraďujeme krátke informačné bloky o jednotlivých pamiatkach UNESCO. V nich sa žiaci dozvedia základné informácie o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach, ako aj o organizáciách, ktoré tieto pamiatky spravujú. Našou snahou je vzbudiť u žiakov záujem o poznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok vo svojom blízkom i vzdialenejšom okolí. Chceme v nich vzbudiť spolupatričnosť a záujem o ochranu prírody, v ktorej žijú a ktorá nás denno-denne obklopuje.

 

                             

 

Ocenenie v súťaži "Ochranárik"

1. decembra 2017 sa v Poprade konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". Deň vyhodnotenia nie je vybraný náhodne - dátum 1.12. je symbolom čísla tiesňovej linky 112. V kategórii špeciálnych škôl vyhrali naši žiaci popredné miesta - na druhom a treťom mieste sa umiestnili žiaci zo Spišského Štiavnika - Erika Pačajová a Dušan Štajer.  Prvenstvo získal Roman Hambrozy z elokovaného pracoviska v Hranovnici. Našim žiakom zo srdca blahoželáme a veríme, že ich úspech v tejto súťaži nie je tým posledným. wink

 

         

 

Svetový deň ľudských práv

10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Je tomu už 69 rokov, čo v tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. Pri tejto príležitosti pripravili naši žiaci a pani učiteľky v elokovanom pracovisku v Hranovnici informačnú nástenku o základných ľudských právach a právach detí. Jej cieľom je poukázať najmä na dôležitosť dodržiavania a rešpektovania týchto práv, pretože každý z nás je neopakovateľná a jedinečná osobnosť, ktorá môže zmeniť svet.

 

 

                               

 

 

Anjel Vianoc 2017

 

Tatranská galéria v Poprade vyhlasuje každoročne pred Vianocami výtvarnú súťaž pod názvom "Anjel Vianoc". Naši žiaci sa na túto súťaž veľmi tešia, veď vianočná atmosféra navštívi našu školu už o niečo skôr, než obvykle. Celou školu vtedy poletujú anjeli a oznamujú skorý príchod Vianoc. Farbičky, voskovky i fixky sa len tak hmýria a krásne diela už čoskoro zapĺňajú obálku smerujúcu do Tatranskej galérie. A čo sa do nej nevmestilo, našlo si svoje vzácne miesto na školských nástenkách, chodbách i stenách školy smiley.

 

                               

 

 

Ocenenie v súťaži "Anjel Vianoc 2017"

Na sviatok sv. Mikuláša - 6. decembra - sme sa v Tatranskej galérii v Poprade zúčastnili slávnostného vyhodnotenia vianočnej výtvarnej súťaže "Anjel Vianoc 2017". Bola to pre nás vzácna chvíľa, pretože naši žiaci dosiahli v tejto súťaži významné ocenenia. V kategórii špeciálnych škôl získali žiaci Adam Pačaj zo Spišského Štiavnika a Fabián Žiga z elokovaného pracoviska Vydrník čestné uznanie. Mário Žiga z elokovaného pracoviska Vydrník sa v tejto kategórii umiestnil na prvom mieste. K veľkému úspechu našim žiakom zo srdca blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Výtvarné práce všetkých žiakov si môžete pozrieť nielen vo fotoalbume, ale aj na vernisáži "Anjel Vianoc 2017", ktorá v Tatranskej galérii v Poprade potrvá do 31. januára 2018.

 

                   

 

Mikuláš v Hranovnici

V posledný - predvianočný - školský týždeň zavítal k žiakom do elokovaného pracoviska v Hranovnici Mikuláš. Nie preto, žeby stratil mapu a zablúdil, alebo si pomýlil deň v kalendári. Mikuláš má práve tento dátum už niekoľko rokov zapísaný ako čas, kedy prichádza potešiť a obdarovať všetky deti v elokovanom pracovisku v Hranovnici. So sebou si priniesol obrovský kôš plný sladkostí a samozrejme, svojho pomocníka, čerta. Detská radosť a zvedavosť sa ozývala všetkými triedami. I keď sa čert pokúšal vziať niektoré deti so sebou do pekla, dobrý Mikuláš mu v tom zabránil. Čert musel preto odísť iba s prázdnym košom. Darčeky odovzdali deťom, rozlúčili sa a Mikuláš všetkým prisľúbil, že sa o rok vráti zas.

 

                          

 

Kapustnica vo Vydrníku

Slávnostná Štedrá večera je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je aj pre žiakov elokovaného pracoviska vo Vydrníku, ktorí ju spolu so svojimi pani učiteľkami pripravujú v škole každý rok. Nesmú pritom chýbať vianočné tradície, zvyky i vianočné koledy. Pretože atmosféru pravých "slovenských" Vianoc nič nenahradí smiley.

 

                        

 

Nesiem Vám noviny

Podľa slov známej koledy "Nesiem Vám noviny" zaniesli žiaci elokovaného pracoviska vo Vydrníku radostnú zvesť o Vianociach seniorom v dome Charitas Panny Márie Lurdskej Spišskom Štiavniku. Popoludnie spríjemnili seniorom vianočnými básňami žiaci IV.B triedy, pod vedením pani učiteľky Ing. Silvie Vaverčákovej. Hudobnými nástrojmi a piesňami ich sprevádzali žiaci V.B triedy, pod vedením pani učiteľky PaedDr. Anny Popadičovej. Neopakovateľná atmosféra radosti tak zohriala pri srdci všetky deti i seniorov; veď Vianoce sú sviatky, kedy sú si všetci ľudia na Zemi o trochu viac blízki.

Aktivita sa uskutočnila za podpory nadácie SPP.

 

                  

 

Svetový deň boja proti AIDS

Krátko pred Vianocami navštívili našu školu dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža, aby nám pri príležitosti "Svetového dňa boja proti AIDS" predstavili problematiku a príčiny tohto ochorenia. Svoju pútavú prednášku predniesli žiakom v Spišskom Štiavniku i žiakom elokovaného pracoviska vo  Vydrníku. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých a praktických informácií o víruse HIV, ochorení AIDS, ako aj o ich prevencii. Dobrovoľníkom SČK ďakujeme za ich návštevu a veríme, že sa opäť čoskoro uvidíme pri ďalšej zaujímavej prednáške.

 

           

 

Vianočná besiedka

V izbe stojí zlatý strom,

cingi - lingi, zvoní zvon.

Štedrý večer volá k stolu,

Vianoce sú, keď sme spolu.

 

V posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konala v škole vianočná besiedka. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili zaujímavý vianočný program - hovorené slovo striedali vianočné piesne, tance, básničky a vinšovačky. V závere programu boli žiaci obdarovaní vianočnými darčekmi a spoločne s pedagógmi zaspievali vianočnú pieseň "Tichá noc". Školský zvonček slávnostne ohlásil začiatok vianočných prázdnin a brány školy otvorili svoju náruč veselým detským tváričkám utekajúcim na prázdniny. 

 

 

          

 

              

 

 

Svetový deň mieru

 

Popri oslavách sviatku Nového roka - 1. januára - si každoročne pripomíname aj "Svetový deň mieru". Tento deň, inak nazývaný aj Svetový deň pokoja, sa oslavuje od roku 1968 na základe iniciatívy pápeža Pavla VI. z roku 1967. Vzácny sviatok si pripomenuli aj žiaci elokovaného pracoviska v Hranovnici spoločne so svojimi pani učiteľkami. Žiaci svojimi rukami zhotovili plagát, ktorý nám všetkým pripomína, aké dôležité je spoločne vytvárať a zachovávať mier na Zemi napriek tomu, že sme všetci veľmi rozdielni. 

 

                                                        

 

 

Pečenie medovníčkov

 

Predvianočný čas sme si spríjemnili nielen vianočnou besiedkou so žiakmi, ale tiež pečením medovníčkov s mamičkami našich žiakov. Pri pečení sme si pripomenuli nielen vianočné tradície a zvyky, ale naučili sa i nové postupy a prehĺbili vzájomné vzťahy. Mamičky potom svojimi medovníčkami urobili radosť deťom a príbuzným vo svojich rodinách.

 

                           

 

"NIE!" diskriminácii a rasovej neznášanlivosti na internete

Počítač a internet sú pre dnešné deti veľkým kamarátom i pomocníkom. Napriek tomu môžu v sebe skrývať veľa nebezpečenstiev, pred ktorými je potrebné sa chrániť. Aby sme vedeli tieto nebezpečenstvá rozpoznávať a chrániť sa pred nimi, porozprávali nám pani učiteľky o diskriminácii a rasovej neznášanlivosti na internete. Prostredníctvom krátkej rozprávky o ovečkách na salaši sme videli rôzne formy diskriminácie a rasovej neznášanlivosti. Symbolom pre túto aktivitu sa práve preto stali tri ovečky z rozprávky - ako znak priateľstva medzi odlišnými ľuďmi.

 

             

 

Hry na snehu

Keď zvedavé detské očká vykukli cez okno a videli sneh, radosť a nadšenie sa rozniesli po celej škole. Veď kto by nemal rád hry na snehu smiley. Tak sme vytiahli klzáky, bundy a hor´ sa počas telesnej výchovy von.  Detské spúštanie sa, snežné nahánačky, guľovačky a anjeliky v snehu nemali konca - kraja. A spolu s deťmi sme sa tešili aj my, dospelí smiley.

 

                                   

 

Čitateľský oriešok 2018

"Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať." Týmto milým heslom nás pozvalo vydavateľstvo RAABE Slovensko zapojiť sa do súťaže "Čitateľský oriešok 2018". Neváhali sme, zapojili sme svoje mozgové závity, prelúskali sa dvomi veselými príbehmi a nakreslili na výkres spoločné dobrodružstvo postavičiek z oboch príbehov. Dielka našich žiakov sme zaslali do vydavateľstva a veríme, že sa budú páčiť aj porote. smiley

 

            

 

"Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa..."

S prekrásnym príbehom o Martinkovi Klingáčovi k nám zavítalo pred koncom prvého polroka komorné divadlo Portál z Prešova. Všetci sme so zatajeným dychom vstúpili do sveta rozprávok, aby sme spolu s nešikovnou, ale vydajachtivou Hankou uhádli tajomné meno škriatka, ktorý vedel priasť zlaté nite. Vtipný a pritom poučný príbeh zaujal všetky deti a rozihral na ich tvárach srdečné úsmevy. Potom zazvonil zvonec.... a my plní nedočkavosti opäť čakáme, až k nám príde divadlo Portál s ďalším rozprávkovým príbehom. wink

 

        

    

                   

 

Vyrábame karnevalové masky

V jedno januárové popoludnie sa zišli rodičia a žiaci V.A triedy s pani učiteľkou, Mgr. Máriou Ondzikovou, aby spoločne vyrábali masky na blížiaci sa fašiangový karneval. Rodičia pomáhali svojím ratolestiam strihať, lepiť, kresliť a aranžovať masky na blížiacu sa akciu. Počas prác si pustili rómske piesne,  aby si mohli aj spoločne zaspievať. Celá aktivita sa niesla v dobrej atmosfére a rodičia spolu so svojimi deťmi odchádzali domov s dobrými pocitmi.

 

               

 

Svetový deň boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine sa každoročne pripomíname 4. februára. V tento deň sa spájajú milióny ľudí, organizácií a vlády z mnohých krajín po celom svete. Aj tohto roku sme sa snažili priblížiť našim žiakom problém, ktorý sa týka každého z nás. Slovom, ale aj vytvorením krásnych projektov sme si pripomenuli dôsledky tohto ochorenia. So žiakmi našej školy sme na hodine výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vytvorili plagáty na danú tému a zhotovili nástenku. Bremeno rakoviny postihuje celý svet a neustupujúci každoročný nárast nových prípadov vyvoláva obavy. Rakovina zapríčiňuje na svete okolo 7,6 miliónov úmrtí ročne. Tretine týchto úmrtí by sa dalo predísť cestou prevencie a zdravého životného štýlu, včasným zistením choroby a mnohými preventívnymi opatreniami týkajúcimi sa zdravého životného štýlu.

 

                           

 

Karneval v Hranovnici

Február je časom masiek, karnevalov a zábav. Karneval sa preto uskutočnil aj v elokovanom pracovisku v Hranovnici. Žiaci a pani učiteľky spoločne vyzdobili triedu, pripravili si masky a plní radosti sa spoločne zabávali. Nesmeli pritom chýbať balóny a tance. :) Veríme, že sa žiaci do sýtosti vyskákali a plní elánu a nadšenia sa pustia do učenia v druhom polroku. 

 

          

 

Karneval

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude...

Aj tento rok sa v našej škole konal fašiangový karneval. Žiaci si spolu so svojimi rodičmi a triednymi učiteľmi vyrobili originálne masky. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, medzi ktorými nechýbala súťaž o najkrajšiu masku. Zabezpečené bolo aj občerstvenie, ktoré pripravili pani učiteľky v spolupráci s mamičkami detí. Potom nasledovala diskotéka, kde žiaci predviedli svoje spevácke a tanečné schopnosti.

 

       

       

 

Výtvarná súťaž "Stromy"

Príroda, ktorá nás obklopuje, je motívom mnohých výtvarných diel a súťaží. Jednu takúto súťaž vyhlásil aj časopis "Vrabček" pre kolektívy žiakov základných a materských škôl. S radosťou sme sa všetci pustili do kreslenia a počas niekoľkých dní vznikali prekrásne výtvarné práce. Pani učiteľky ich starostlivo zozbierali, zabalili a poslali do redakcie Vrabčeka. Veríme, že ich potešia naše výtvarné diela a tešíme sa na vyhodnotenie súťaže.

 

           

 

"Ako správne nakupovať?"

Keď sa povie "nakupovanie", mnohí si predstavia obchod plný rôznych vecí a spolu s ním i množstvo cien. V skutočnosti však ide o veľmi náročný proces, ktorého základné pravidlá si musí osvojiť každý človek. Tajomstvo tejto činnosti sme preto rozlúskli pod vedením pani učiteľky, Mgr. Martiny Kozákovej, ktorá pre žiakov pripravila zaujímavú hru s názvom "Ako správne nakupovať?". Žiaci si v nej vyskúšali nákup tovarov bežnej spotreby i ostatných tovarov. Naučili sa tak používať peniaze v bežných životných situáciách a byť zodpovednými za vlastné rozhodnutia vo finančnej oblasti. Najdôležitejšou úlohou pre žiakov však bolo uvedomiť si výšku finančnej hodnoty, ktorou disponujú a porovnať ju s výškou hodnoty zakúpeného tovaru. Spoločne s pani učiteľkou sa snažili taktiež odhadnúť a skontrolovať konečnú cenu nákupu a výšku vrátenia peňazí, t.j. výdavku. Prostredníctvom tejto hry mali žiaci možnosť samostatne sa rozhodovať, vytvoriť a prehĺbiť si vzťahy so spolužiakmi a zároveň kultivovať svoj prejav a vystupovanie. 

 

               

 

Školské kolo v prednese poézie a prózy

„Poézia je rosa blýskajúca sa na slnku. Próza života začne, keď nás rosa zmáča.“
V. Butulescu

Aby sme žiakom ukázali krásu literatúry a motivovali ich viac k čítaniu poézie a prózy, zorganizovala pani učiteľka Lucia Vansačová školské kolo v prednese poézie a prózy. Do aktivity sa zapojila celá škola a tak sa niekoľko týždňov ozývalo priestormi našej školy veselé i vážne recitovanie básničiek a príbehov. Každý usilovne trénoval, veď vyhrať chceli všetci. :) A aj keď ocenené boli napokon iba prvé tri miesta, víťazmi sa stali všetci - každý z nás sa stal na chvíľu malým objaviteľom veľkého čarovného sveta literatúry.

 

                

 

               

 

Marec - mesiac knihy

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – podporiť záujem o čítanie kníh. Na túto výnimočnú udalosť sme nezabudli ani my a spolu s pani učiteľkou, Mgr. Luciou Vansačovou, sme pripravili nástenku s názvom "Marec - mesiac knihy". Má nám pripomínať, že knihy sú nielen zdrojom informácií, ale i nevšedných zážitkov, veselých príhod a zaujímavých udalostí.

 

               

 

Veľkonočné tvorivé dielne

Pred blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci pripravili naše šikovné pani učiteľky, Mgr. Martina Kozáková a Mgr. Lucia Vansačová, veľkonočné tvorivé dielne pre žiakov našej školy. Pozvanie prijali aj rodičia našich detí a tak sa vyrábali, maľovali a zdobili nielen veľkonočné vajíčka, ale aj veľkonočné vence a ikebany. Pod šikovnými rukami detí, mamičiek i pani učiteliek vzniklo veľké množstvo nádherných ozdôb. Veľkonočné tvorivé dielne sa nám všetkým veľmi páčili; preto veríme, že sa pri ďalších tvorivých dielňach uvidíme už čoskoro!

 

                  

 

                   

 

"Podtatranský Kubko"

22. marec 2018. Deň ako ostatné a predsa iný. V Spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade prebehlo regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy s názvom "Podtatranský Kubko". 31 žiakov s mentálnym postihnutím  - medzi nimi i žiaci našej školy - recitovalo svojim kamarátom i porote tie najkrajšie príbehy a básne. V dvoch kategóriách súťažili naši žiaci: Tamara Žigová, Kristína Žigová, Martina Žigová, Katarína Sedmáková, Sebastián Žiga a Ján Žiga mladší. Ocenenie za tretie miesto získal Sebastián Žiga z elokovaného pracoviska Vydrník. Na výkony našich žiakov sme veľmi hrdí; ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a Sebastiánovi blahoželáme k úspechu!

 

                                                    

 

Návšteva knižnice vo Vydrníku

V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižničnej kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Práve preto sme so žiakmi elokovaného pracoviska vo Vydrníku navštívili obecnú knižnicu a vstúpili tak do veľkého kráľovstva kníh. Teta knihovníčka nám spolu s pani učiteľkami porozprávala o pravidlách požičiavania kníh i o tom, ako sa  v knižnici vyhľadávajú knihy. A aby sme neostali len pri obzeraní a hľadaní kníh, hneď sme si jednu aj požičali a spoločne si z nej prečítali rozprávku s názvom "Braček jelenček". Veríme, že sme návštevou knižnice prebudili v našich žiakoch nádejných čitateľov a vštepili im do sŕdc lásku ku knihám.

 

                  

 

Grafický návrh obálky žiackej knižky

V školskom roku 2017/2018 vyhlásila spoločnosť ŠEVT a.s. 18. ročník súťaže „Grafický návrh obálky žiackej knižky“. Žiaci si mohli vybrať z dvoch tém: Krásy Slovenska a dopravný prostriedok budúcnosti. Ďalšou možnosťou bolo zvoliť si ľubovoľnú tému. Niet divu, že sa naši žiaci pustili do vyhotovenia grafických návrhov s nadšením. Vytvorili mnoho krásnych výtvarných návrhov ľubovoľnou výtvarnou technikou, z ktorých sme vybrali tri najkrajšie a zaslali ich do súťaže. Z ostatných návrhov si zhotovíme nástenku, ktorá bude zdobiť našu školu.

 

             

 

Zelený svet 2018: Zmena, či premena?

 

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala v tomto roku 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO. Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom výtvarnej súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Preto aj dielka našich žiakov, ktoré sme poslali do súťaže, reprezentujú pohľad detí s mentálnym postihnutím na zmeny, či premeny v prírode. Veríme, že naše výtvarné práce zaujmú aj porotu.

 

             

 

Nie je ALF, ako ALF

Všetci veľmi dobre poznáme animovanú postavičku s menom Alf. Interaktívny program s rovnakým menom však už pozná málokto. Naši žiaci sa s týmto programom zoznamovali počas vyučovania na hodinách slovenského jazyka, matematiky, vecného učenia, či vlastivedy. Úlohou interaktívneho programu je pomôcť žiakom pochopiť preberané učivo, efektívne ho zopakovať, alebo len tak si vyskúšať svoje vedomosti. Hravé úlohy, doplňovačky, pexesá a hádanky v ňom precvičujú nielen vedomosti žiakov, ale aj ich pozornosť, rýchlosť a pamäť. Preto využívame tento interaktívny program vo veľkej miere aj na vyučovaní v našej škole - aby sme žiakom učivo nielen sprostredkovali, ale hravou formou v nich prebudili túžbu po nových vedomostiach.

 

                                

 

Oslavy Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých

Aj keď je stolný tenis hra stará vyše dvoch tisícročí, stále nestráca na svojej popularite a atraktívnosti. Patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a nájsť jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Že si táto hra našla svoje obľúbené miesto u nás v škole, niet pochýb. Nič nám preto nebránilo zapojiť sa do "Osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých". S radosťou sme pripravili priestory, občerstvenie, pozvánky pre rodičov i sprievodné aktivity. Podujatie sme pripravili predovšetkým ako oslavu radosti a možnosti hrať stolný tenis najmä pre zábavu. Prítomnosť rodičov našich žiakov len znásobila tento pocit a tímového ducha bolo cítiť odvšadiaľ. Skutočnosť, že niektorým z nás to nešlo až tak vynikajúco, tu vôbec nemala svoje miesto. Chuť hrať sa a byť spolu bola dôležitejšia. A pre nás všetkých najpodstatnejšia... Oslava sviatku stolného tenisu nám všetkým ukázala veľkú lekciu do života. Napriek tomu, že stolný tenis je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi; v živote to tak neplatí. Naša loptička má smerovať k súperovi ako posol radosti, vzájomnej potreby a spolupráce.

 

      

   

                                 

 

Matematická olympiáda 2018

"Kto zažije potešenie z matematiky, porozumie jej a zatúži sa naučiť viac."

Theoni Pappasová 

 

Matematika je pre žiakov mnohokrát začarovanou krajinou, do ktorej sa ťažko vchádza. Keď však do nej vstúpia, tajomstvá matematiky už pre nich nie sú strašiakom, ale zábavným dobrodružstvom. Preto si aj niektorí naši žiaci  obľúbili matematiku, i keď je pre nich neraz veľmi ťažká. A aj keď sa zdá, že súťažiť v nej je priam nemožné, opak je pravdou. Matematickú olympiádu pre žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried každoročne pripravuje Spojená škola vo Veľkej Lomnici. Súťaž je určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka a žiaci našej školy v nej nesmú chýbať.

XIII. ročníka regionálneho kola Matematickej olympiády sa v tomto roku zúčastnilo 17 súťažiacich z desiatich škôl. Našu školu reprezentovali žiaci ôsmeho ročníka - Tamara Žigová a Fabián Žiga - z elokovaného pracoviska vo Vydrníku. Sprevádzala ich pani učiteľka PaedDr. Anna Popadičová. Obaja žiaci dosiahli v olympiáde vynikajúce výsledky. Tamara Žigová sa umiestnila na prvom mieste a Fabián Žiga sa umiestnil na štvrtom mieste. Obom žiakom zo srdca blahoželáme! Úspechom v olympiáde nám žiaci ukázali, že tajomstvá matematiky pre nich nie sú záhadou, ale dobrodružnou cestou vo svete čísel. Na našich žiakov, ako aj na ich umiestnenia v matematickej olympiáde sme preto veľmi hrdí a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy!

 

                       

 

Cesty za poznaním minulosti 2018

Výtvarná súťaž "Cesty za poznaním minulosti" je 10. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 74. výročia SNP a 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby a zároveň prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám. Tohtoročnými témami súťaže boli:

Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť.
Moja najkrajšia spomienka.
Nevymením ťa za nič na svete.
S mierom a slobodou sa nemožno zahrávať, dve vojny stačili!
Moje Slovensko.

 

Rozmanitosť tém nás veľmi oslovila. Každý žiak si našiel tú svoju tému, ktorá mu bola blízka. Všetci usilovne kreslili a tak sme do súťaže poslali množstvo pekných výtvarných prác. Všetky dielka si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 

        

 

Bohúňova paleta 2018

Výtvarnú súťaž "Bohúňova paleta" už po dvadsiaty prvý krát vyhlasuje ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku. Ide o súťaž určenú pre žiakov materských, základných, stredných škôl a stredných odborných učilíšť akéhokoľvek typu a zamerania. Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov na základe pozorovania a poznávania skutočnosti a udalostí, činností a zážitkov a nadviazanie hlbšieho vzťahu ku svojmu okoliu. Témou súťaže pre tento rok je téma "Farby života". A ako každý rok, aj v tomto roku práce našich žiakov v nej nesmú chýbať. Do súťaže sme poslali veľkú kôpku pestrofarebných výkresov, ktoré si môžete pozrieť aj v našom fotoalbume.

 

          

 

Budúcnosť sveta

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila súťaž kresieb a malieb žiakov základných škôl na tému "Budúcnosť sveta - životné prostredie". Súťaž bola vyhlásená  s cieľom  ponúknuť žiakom možnosť verejne predstaviť svoje predstavy o tom, ako bude vyzerať životné prostredie, či už v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti. A keďže budúcnosť sveta a prírody nie je ľahostajná ani nám, do súťaže sme prispeli aj my svojimi dielkami.

 

         

 

Mesiac detskej tvorby

Po roku opäť vyhlásil Slovenský plynárenský priemysel v spolupráci s redakciou detského časopisu Fifík, Slovenským paralympijským výborom a občianskym združením Korytnačky výtvarnú súťaž profesora Karola Ondreičku pod názvom "Mesiac detskej tvorby". Súťaž je určená predovšetkým pre deti so znevýhodnením. Naši žiaci sa na túto súťaž obzvlášť tešia, pretože medzi rôznorodými výtvarnými témami si každý nájdu tú svoju, srdcu blízku. V tomto roku si žiaci vyberali spomedzi tém:

1. Krajina, ktorú túžim navštíviť.

2. Kamaráti z ríše zvierat.

3. Vo svete zázrakov.

4. Vianočná pohľadnica.

5. Paralympizmus očami detí.

Pestrofarebných a krásnych výkresov vzniklo aj v tomto roku veľa a bolo pre nás veľmi ťažké neposlať do súťaže všetky. I napriek tomu však na adresu súťaže putovala veľká obálka. :)

 

      

 

S vďakou našim mamám

Všetky mamy tohto sveta,
majú rady svoje dieťa.
Každá robí každý deň
všetko preňho, preňho len.
Iba v tom je sila lásky,
čo ženie svet velikánsky
a drží ho pokope,
len čo srdce zaklope.

Š. Moravčík

"S vďakou našim mamám" je názov výtvarnej súťaže, ktorú  každoročne vyhlasuje Špeciálna základná škola v Kežmarku pre žiakov špeciálnych škôl v Prešovskom kraji a pre základné školy v meste Kežmarok. Jej úlohou je vzdať úctu a  vďaku tým,  bez ktorých by bol tento svet len prázdnym miestom bez lásky - našim mamám. Aj my sme sa zapojili do súťaže, aby sme svojimi výtvarnými dielkami vyjadrili, ako máme radi svoje mamy. :)

 

      

 

Bezpečne na internete

"Internet je dobrý sluha, ale nebezpečný pán." Touto analógiou známeho príslovia sme začali diskusiu o nebezpečenstvách nevhodného správania sa na internete. I keď dnešná mládež ovláda informačné technológie a teda aj internet lepšie, ako ich rodičia, nemajú ešte dostatok skúseností na to, aby rozpoznali hrozby internetu a dokázali sa im vyhnúť. Práve preto sme si spoločne so žiakmi vysvetlili základné pravidlá ochrany osobných údajov na internete a uverejňovanie citlivých informácií a fotografií na sociálnych sieťach. Spísali sme si najdôležitejšie z nich a nakreslili k nim obrázok počítača, ktorý nám má pripomínať, že nesprávne uverejnené informácie nám môžu veľmi ublížiť.

 

          

 

Ja a sila peňazí

V mesiaci máj sme pripravili pre starších žiakov besedu na tému: Ja a sila peňazí. V nej sme si spoločne so žiakmi popísali základné kroky, ktoré sú nevyhnutné pre získanie peňazí. Vysvetlili sme si, že vzdelanie je  najdôležitejší krok k príprave na zamestnanie a zamestnanie a stabilná práca je záruka finančného príjmu – mzdy. Pre lepšie uvedomenie hodnoty peňazí si žiaci spolu s pani učiteľkou vytvorili fiktívny finančný rozpočet. Ich úlohou bolo správne si rozdeliť mzdu a tým si určiť priority v životných potrebách, ktoré si zabezpečia prostredníctvom mzdy. Žiaci sa takto jednoduchým a zábavným spôsobom učili rozumne a zodpovedne narábať, šetriť a hospodáriť s peniazmi. V závere sme si spoločne vysvetlili význam a dôležitosť peňazí v živote človeka.

 

             

 

Deň matiek

Všetky kvety do rúk mamy
vkladám ako drahokamy
za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy,
za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko,
aby si ma pohladila-
moja mama, nežná, milá.

P. Štefánik

Mama - aké jednoduché slovo. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina z nás naučila vyslovovať ako prvé. Pri vyslovení slova "mama" sa v našich mysliach vynorí tá naša mama. Žena, ktorá je trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Práve preto si všetky mamy sveta zaslúžia, aby sme ich sviatok náležite oslávili. Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Aj naše deti pre svoje mamky uvili kyticu z piesní, básní a hier. Bola vyjadrením vďaky za ich lásku, starostlivosť a obetavosť.

V mene celého pedagogického kolektívu prajeme všetkým mamkám, aby zo svojich detí mali vždy radosť. A ak sa vo Vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia.

 

      

      

 

Cvičenie s hudbou

Zábava. Priateľská atmosféra. Moderná hudba. Radosť z pohybu. Týmito štyrmi slovami sa dá opísať aktivita "Cvičenie s hudbou", ktoré pre mamičky našich žiakov pripravila a zorganizovala pani učiteľka Mgr. Martina Handzušová. Kombinácia fyzickej aktivity a hudby preverila nielen naše rytmické cítenie, ale aj pohybovú koordináciu a aeróbnu zdatnosť. Cvičenie sa nám všetkým veľmi páčilo a preto veríme, že sa pri ňom opäť stretneme už čoskoro. smiley

 

                 

 

Účelové cvičenie II.

Ako býva dobrým zvykom, v mesiaci máj organizujeme pre žiakov účelové cvičenie. Podstatou účelového cvičenia je oboznámiť žiakov s pravidlami správania sa v prípade požiaru, povodní, útoku, či iného nebezpečenstva. Neoddeliteľnou súčasťou tejto prípravy je aj poskytovanie prvej pomoci. A aby si žiaci odniesli z účelového cvičenia čo najviac, všetky aktivity sme realizovali prostredníctvom názorných ukážok a hier na stanovištiach. Na záver sme si všetky získané informácie prakticky vyskúšali a overili na lúke v blízkosti školy.

 

        

 

Prvá pomoc - učíme sa pomáhať

Koncom mája navštívili našu školu dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža, aby hravou formou naučili žiakov prvého stupňa základné pravidlá prvej pomoci. Pod odborným dohľadom dobrovoľníkov sa žiaci učili obväzovať rany, zabezpečiť stabilizovanú polohu, či dokonca skúšali oživiť človeka. I keď šlo veľakrát o náročné situácie, veríme, že si žiaci odniesli zo stretnutia mnoho poznatkov a informácií, ktoré budú vedieť použiť aj v praktickom živote.

 

          

 

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom tohto medzinárodného dňa je preto poukázať a vyzdvihnúť biologicky významný obsah mlieka a mliečnych výrobkov, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. Žiaci elokovaného pracoviska vo Vydrníku si tento deň pripomenuli výrobou "mliečneho" plagátu.

 

                                                                            

 

Svetový deň bez tabaku

V posledné dni mesiaca máj si pripomíname mnoho významných medzinárodných dní. Jedným z nich je aj 31. máj. Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a chrániť deti i mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Tohtoročným heslom dňa bez tabaku je "Tabak a srdcové choroby". Preto žiaci elokovaného pracoviska vo Vydrníku vytvorili plagát o škodlivých účinkoch tabaku na ľudské srdce.

                                                                          

 

Výtvarné súťaže a ocenenia

I keď sa školský rok pomaličky chýli ku koncu, naši žiaci usilovne pracujú ako včeličky. Pod vedením šikovných pani učiteliek sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží. Jednou z nich je súťaž pod názvom "Celoslovenský výtvarný salón znevýhodnených detí 2018", ktorú už po osemnásty krát organizuje Spojená škola vo Vrbovom. Do súťaže sme síce poslali len tri výtvarné práce, práca nášho žiaka Jána Žigu st. však získala cenu riaditeľky školy.

Vo výtvarnej súťaži s názvom "Budúcnosť sveta" - venovanej tematike životného prostredia - sme síce nezískali ocenenie, ale práca žiaka Adriána Hovátha z elokovaného pracoviska vo Vydrníku bola organizátormi vybraná a poslaná do ďalšej medzinárodnej súťaže.

Zapojili sme sa aj do súťaže organizovanej redakciou časopisu Vrabček s výtvarnou témou "Strom". Výtvarná práca Kristiána Čonku bola uverejnená v aprílovom čísle časopisu.

V súťaži "S vďakou našim mamám", ktorú každoročne organizuje Špeciálna základná škola v Kežmarku, sme boli ako škola odmenení pamätným listom a žiačka Jarmila Žigová osobitnou cenou.

Napokon sme dosiahli nemalé úspechy aj v súťaži "Trinásta komnata - môj sen", kde žiaci tvorili výtvarné práce na tému "Čarovná rozprávka". Ocenenie získali Lucia Pačajová, Kristína Žigová, Martin Sedmák a Milan Žiga.

Všetky práce našich žiakov, ktoré sme posielali do jednotlivých súťaží, si môžete pozrieť v našom fotoalbume. A spolu s nami tak obdivovať nielen krásu a jednoduchosť detských kresieb, ale i úprimnosť a radosť detských duší. 

 

      

               

 

Medzinárodný deň detí 

Čo deťom darovať? No predsa lásku!

Tak ako každý rok, aj dnešný 1. jún je medzinárodným dňom venovaným deťom. Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať. Preto aj my, učitelia, sme pripravili pre najmenších, ale aj pre tých väčších rôzne súťaže a hry, pri ktorých sme sa mohli všetci spoločne zabaviť. Deťom - najdôležitejším osobám na tomto svete – želáme veľa zábavy a krásne prežité spoločné chvíle pri oslavách Dňa všetkých detí!

 

                 

 

Rómska paleta 2018

Naši žiaci sa s radosťou každoročne zapájajú do celoslovenskej a medzinárodnej súťaže "Rómska paleta 2018", ktorá je venovaná výtvarným dielam rómskych žiakov základných, špeciálnych základných a základných umeleckých škôl. V tomto roku prebieha už jej deviaty ročník. Súťaž sa u našich žiakov teší veľkej obľube, pretože vyzdvihuje kultúru a nadanie rómskeho etnika. A ako hovoria organizátori súťaže: "Jej cieľom je podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych detí a zároveň vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši". Naši žiaci sa v tomto roku popasovali s témou "Veselé sny". Ich výtvarné dielka si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 

              

 

Vyhodnotenie - Mesiac detskej tvorby 2018

26. júna v spoločnosti SPP vyhlásila porota víťazov celoslovenskej súťaže Mesiac detskej tvorby, ktorá je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti. Súťaž organizuje občianske združenie Korytnačky v spolupráci s SPP a so Slovenským paralympijským výborom. Malí umelci v 19. ročníku kreslili na päť výtvarných tém: Krajina, ktorú túžim navštíviť, Kamaráti z ríše zvierat, Vo svete zázrakov, Vianočná pohľadnica a Paralympizmus očami detí. V súťaži získala naša škola ocenenie vo výtvarnej téme "Paralympizmus očami detí" s výtvarnou prácou Fabiána Žigu. Cenu za druhé miesto si Fabián prevzal na slávnostnej vernisáži v Bratislave, v sprievode pani učiteľky, PaedDr. Anny Popadičovej a spolužiačky Tamary Žigovej.

Fabiánovi srdečne blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu!

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria