Navigácia

 • Svetový deňbez tabaku

  Do galérie Svetový deňbez tabaku boli pridané fotografie.

  31. máj je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už od roku 1987. Cieľom tohto dňa je poukázať na zdravotné riziká spojené s fajčením a podporovať efektívne stratégie na zníženie jeho spotreby. Zameranie tohtoročného Svetového dňa bez tabaku je „tabakové a pľúcne zdravie.“ Žiaci si pri tejto príležitosti vytvorili plagát o škodlivých účinkoch tabaku na ľudský organizmus.

 • Deň matiek

  Kvety pre mamu

  Všetky kvety do rúk mamy,

  skladám ako drahokamy.

  Za jej lásku, plnú nehy,

  za zelené detské brehy.

  Za jej štedrosť, starosť v hlave,

  za dni šťastné, za dni hravé,

  za rozprávky nad kolískou,

  za to, že vždy stojíš blízko.

   

  "Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamičkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili."

  Týmito slovami vítali žiaci svoje mamičky na malom školskom posedení, ktoré pre nich pripravili spolu so svojimi učiteľmi.

  Uctili si ich a potešili pesničkami, básničkami, tancom, hrou na hudobných nástrojoch a nakoniec im rozdali vlastnoručne vyrobené kytičky a perníkové srdiečka. 

 • Základné pravidlá správania sa na internete

  Základné pravidlá správania sa na internete

  Internet je dobrý sluha, ale nebezpečný pán." Touto analógiou známeho príslovia sme začali diskusiu o pravidlách správania sa na internete. I keď dnešná mládež ovláda informačné technológie a teda aj internet lepšie, ako ich rodičia, nemajú ešte dostatok skúseností na to, aby rozpoznali hrozby internetu a dokázali sa im vyhnúť. Práve preto sme si spoločne so žiakmi vysvetlili základné pravidlá správania sa  na internete a uverejňovanie citlivých informácií a fotografií na sociálnych sieťach. Spísali sme si najdôležitejšie z nich a nakreslili k nim obrázok počítača, ktorý nám má pripomínať, že nesprávne uverejnené informácie nám môžu veľmi ublížiť.

 • Svetový deň mlieka

  Medzinárodný deň mlieka     (tretí májový utorok)

  Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Cieľom tohto medzinárodného dňa je preto poukázať vyzdvihnúť biologický významný obsah mlieka a mliečnych výrobkov, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. Žiaci si tento teň pripomenuli rozhovorom o mlieku a mliečnych výrobkoch a spolu s pani učiteľkou pripravili plagát na túto tému.

 • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

  Dňa 3. mája 2019 si koordinátor finančnej gramotnosti pripravil pre starších žiakov školy diskusiu na tému: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Podstatou aktivity bolo roztriediť dané položky na príjmy a výdavky v domácnosti. Zoradiť osobné želania a potreby žiakov pri tvorení rodinného rozpočtu podľa ich dôležitosti. Žiaci si pozreli prezentáciu k danej téme a na záver vypočítali slovnú úlohu súvisiacu s rodinným rozpočtom.

 • Divadelné predstavenie- „Zbojnícka kráľovná“

  V utorok 30.4.2019 prišli našich žiakov rozveseliť herci divadla Portál Prešov s činoherným predstavením s pesničkami „Zbojnícka kráľovná“. Rozprávkový príbeh o začínajúcom zbojníkovi, ktorý sa vydá na kráľovský dvor ukradnúť princeznú a o svete, kde zlodej nemusí byť vždy zlý a kráľovná vždy len dobrá. Čo všetko sa môže stať, keď sa prvá lúpež nepodarí, sme sa dozvedeli z veselej rozprávky. Žiakom sa divadlo nesmierne páčilo, o čom svedčili úsmevy na ich tvárach.V utorok 30.4.2019 prišli našich žiakov rozveseliť herci divadla Portál Prešov s činoherným predstavením s pesničkami „Zbojnícka kráľovná“. Rozprávkový príbeh o začínajúcom zbojníkovi, ktorý sa vydá na kráľovský dvor ukradnúť princeznú a o svete, kde zlodej nemusí byť vždy zlý a kráľovná vždy len dobrá. Čo všetko sa môže stať, keď sa prvá lúpež nepodarí, sme sa dozvedeli z veselej rozprávky. Žiakom sa divadlo nesmierne páčilo, o čom svedčili úsmevy na ich tvárach.

 • Veľkonočné pečenie

  Veľká Noc je jeden z najkrajších sviatkov v roku, rodina opäť získava príležitosť zísť sa spolu a uctiť si tradície. Obklopujeme sa typickými symbolmi, pochutnávame si na dobrom jedle, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou Veľkej Noci . V mnohých domácnostiach sa pripravujú rôzne dobroty. Keďže veľkonočné sviatky sú už takmer za dverami, aj v našej škole sa na ne pomaly chystáme. Žiaci našej školy spoločne so svojimi rodičmi piekli veľkonočné pečivo. Popri pečení sme mali možnosť porozprávať sa o tradíciách a zvykoch v rodinách. Pohodová a príjemná atmosféra sa niesla počas celého stretnutia.

 • Čo je správne/ Čo je nesprávne

  Dňa 11. apríla 2019 sme v elokovanom pracovisku v Hranovnici so žiakmi IV.B a VIII. A triedy uskutočnili aktivitu s názvom Čo je správne/ Čo je nesprávne. Podstatou aktivity bolo rozoznávať správne a nesprávne situácie, konanie a správanie ľudí- úlohou žiakov bolo určiť, ktoré názorné situácie predložené učiteľom sú nesprávne z hľadiska ľudských práv a práv detí- šikana v škole, v obchode, diskriminácia na základe farby pleti. Na záver aktivity prebehla diskusia a žiaci ilustrovali jedno z ľudských práv, ktoré si individuálne vybrali.

 • Podtatranský Kubko

  Dňa 26. marca 2019 sa žiaci našej školy (víťazi školského kola), zúčastnili 13. ročníka regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy „Podtatranský Kubko“ v Poprade. Súťaž prebiehala v šiestich kategóriách v závislosti od ročníka a variantu žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci Marek Žiga, Marián Pačaj a Alexandra Žigová, v sprievode Mgr. Vansačovej. Žiačka Alexandra Žigová vo svojej kategórii obsadila krásne tretie miesto, za čo získala pekné vecné ceny. Poďakovanie patrí nielen žiakom, ale aj triednym učiteľom, ktorí ich zodpovedne na súťaž pripravili.

 • VEĽKONOČNÉ OZDOBY

  Pred blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci pripravili naše šikovné pani učiteľky, Mgr. Mária Ondzíková, Mgr. Martina Kozáková  a Mgr. Martina Handzušová, akciu pod názvom            „tvorenie veľkonočných ozdôb“ pre žiakov našej školy. Pozvanie prijali aj rodičia našich detí a tak sa vyrábali, maľovali a zdobili nielen veľkonočné vajíčka, ale aj veľkonočné ikebany. Pod šikovnými rukami detí, mamičiek i pani učiteliek vzniklo veľké množstvo nádherných ozdôb.  Akcia “Veľkonočné ozdoby“ sa nám všetkým veľmi páčila,  preto veríme, že sa pri takejto akcii uvidíme už čoskoro!

 • OTVORENÁ HODINA MAT

  14. marca pripravila pre žiakov a ich rodičov otvorenú hodinu matematiky pani učiteľka Mgr. Brtková. Spolu so žiakmi V.A triedy/8.ročníka, variant A prezentovali učivo z matematiky prostredníctvom klasických i moderných metód. Žiaci vyhľadávali ceny výrobkov v reklamných letákoch, doplňovali, zaznamenávali desatinné čísla na číselnú os, a následne ich porovnávali. Rodičia si zaspomínali na svoje školské časy a mali radosť z napredovania svojich detí a boli pyšní, čo  všetko zvládli.

 • I.B HUV

  14. marca sme pre našich rodičov pripravili otvorenú vyučovaciu hodinu z hudobnej výchovy, na ktorej sme sa nielen niečo nové naučili, ale aj spolu zabavili. Keďže triedu navštevujú žiaci prevažne so sluchovým postihnutím, vyučovacia hodina bola zameraná najmä na ukážky z rytmicko-pohybových činností.

 • Svetový deň boja proti rakovine

  Svetový deň boja proti rakovine sa každoročne koná 4. februára. V tento deň sa spájajú milióny ľudí, organizácií a vlády z mnohých krajín po celom svete. Aj tohto roku sme sa snažili priblížiť našim žiakom problém, ktorý sa týka každého z nás. Slovom ale aj vytvorením krásnych projektov sme si pripomenuli dôsledky tohto ochorenia. So žiakmi našej školy sme na hodine výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vytvorili plagáty na danú tému a zhotovili nástenku. Bremeno rakoviny postihuje celý svet a neustupujúci každoročný nárast nových prípadov vyvoláva obavy. Rakovina zapríčiňuje na svete okolo 7,6 miliónov úmrtí ročne. Tretine týchto úmrtí by sa dalo predísť cestou prevencie a zdravého životného štýlu, včasným zistením choroby a mnohými preventívnymi opatreniami týkajúcimi sa zdravého životného štýlu.

 • Vrabček

  Redakcia časopisu Vrabček vyhlásila výtvarné súťaže na tému:

  1. Karneval pod heslom „MURKO“
  2. Hudobný nástroj pod heslom „PALETKO“
  3. Zviera pod heslom „DINKO“

  Ani chvíľku sme neváhali a zapojili sme sa do týchto súťaží s veľkým elánom. Naši žiaci  s pomocou triednych učiteľov sa radi zapojili do týchto súťaží a vytvorili nádherné žiacke práce, rôznou výtvarnou technikou.

 •  „Ženy a profesie v modernom svete“

  Organizácia  IDEA   tohto  roku  vyhlásila 1. ročník  výtvarnej  súťaže  „Ženy    

  a profesie v modernom svete“ na tému:

  1. „Moja mama je superhrdina“,

  2. „Čím budem, keď vyrastiem“.

  Žiaci našej školy sa pustili do práce s veľkým nadšením a zhotovili množstvo

  krásnych výtvarných prác, ktoré budú zdobiť vernisáž výstavy v Bratislave.

   

 • Najkrajšia vianočná ozdoba

  Čitateľský klub SLOVART, Bratislava - vydavateľstvo najlepších kníh vyhlásilo súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu. Ani chvíľku sme neváhali a zapojili sme sa do tejto súťaže s veľkým elánom. Naši žiaci  s pomocou triednych učiteľov sa radi zapojili do tejto súťaže a vytvorili nádherné vianočné ozdoby. Pani učiteľky ich zozbierali, zabalili a poslali do redakcie. Vianočné ozdoby tak potešili Čitka, že sa spolu so svojimi kolegami rozhodli poslať našim žiakom niekoľko nádherných kníh do našej školskej knižnice. S veľkým nadšením sme tieto knihy prevzali.

 • Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy

  Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy

   

  sa uskutočnilo dňa 27. februára 2019. Najlepší recitátori triednych kôl predniesli svoje básne.   Najšikovnejší žiaci školy boli odmenení diplomom a vecnou cenou. Poďakovanie patrí našim recitátorom za krásny prednes a odvahu vystúpiť pred spolužiakmi a porotou, ktorú tvorili učitelia Mgr. Ivana Ivanková, Mgr. Mária Ondzíková a Mgr. Peter Duľa. Víťazi školského kola budú našu školu reprezentovať v okresnom kole v Poprade.

   

  Výsledky:

   

  I. stupeň:     1. Marek Žiga

  2. Lukáš Pačaj

  3. Alexandra Žigová

  II. stupeň:    1. Marián Pačaj

  2. Kristián Čonka

  3. Lucia Žigová

   

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • KARNEVAL

  Chystáme sa na karneval, bude zábava.

  Do tanca už veselá nám hudba vyhráva.

  Ja dnes budem princeznička a ty zasa kráľ.

  Celý svet je zrazu krajší, keď je karneval.

   

  Dňa 15. februára zavládol v našej škole pravý karnevalový ošiaľ. Žiaci sa už nevedeli dočkať, kedy skončí vyučovanie, aby sa v telocvični školy ukázali v maskách, ktoré si pripravili spoločne so svojimi rodičmi a učiteľmi. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov. Porota tak mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi všetkých masiek tri najoriginálnejšie, ktoré si zaslúžili vecnú odmenu. Potom nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetci žiaci do sýtosti vytancovali a zabavili. Okrem zábavy si žiaci vyslúžili aj sladké potešenie - šišky, ktoré im s láskou napiekli pani učiteľky.

 • VÝROBA MASIEK

  Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde...Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú masky. S maskou sa môžeme stať bláznom, kráľom, princeznou, či čertom.  Aj na našej škole sa 6. februára zhotovovali karnevalové masky, ktoré vyrábali žiaci našej školy spoločne so svojimi rodičmi. Fantázii sa medze nekládli a výsledkom boli zaujímavé a farebné masky, ktoré naši žiaci využijú na školskom karnevale. Počas aktivity mali rodičia a žiaci možnosť sa občerstviť teplým čajom a koláčom.

 • UNESCO

  Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám venujeme zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria