Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho /triedneho učiteľa/ a riaditeľa školy. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola jeho dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Do priestorov školy je vstup cudzím osobám

  povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy

  a vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnancov školy a žiakov školy.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

O násO nás

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté výsledky.

Viac o nás sa dozviete tu:

Prezentacia_o_skole.avi

Sobota 26. 9. 2020

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria