Navigácia

   

                                                                     

 

30. výročie školy

1986 - 2016

Jubileá a výročia majú v ľudskom živote veľmi významné miesto. Sú príležitosťami nielen na bilancovanie a spomienky, ale aj na spoločné stretnutia a oslavy. V tomto školskom roku sa aj naša škola dožíva veľkého jubilea - oslavuje 30 rokov svojho založenia. Je to pre nás príležitosť obhliadnuť sa za minulosťou, podeliť sa o svoje súčasné radosti i trápenia a s nádejou hľadieť do budúcnosti.  

Plynúce roky nám ukázali, že sme vykročili správnym smerom. Preto aj naďalej chceme zostať verní mottu našej školy; pretože

"Každý má nárok na svoje miesto pod slnkom".

 

        

   

 

Ako pedagógovia denne prichádzame do školy s poslaním ukázať našim žiakom ich miesto pod slnkom odovzdávaním vedomostí, ale aj napĺňaním žiackych životov Sociálnym kontaktom, Láskou, Nádejou, pedagogickou Komunikáciou a Optimizmom. Našou inšpiráciou je preto akrostich slova „Slnko“.

          

 

Práca špeciálnych pedagógov  je náročná a vyžaduje si viac trpezlivosti a erudovanosti; prináša však aj viac vďačnosti a lásky od našich žiakov. Vyvrcholením našej snahy je slávnostná akadémia, ktorou chceme odprezentovať  predispozície žiakov k umeleckým i kultúrnym aktivitám a osláviť tak 30 rokov existencie našej školy.

                   

 

Na toto jubileum sa všetci svedomito pripravujeme. Počas niekoľkých mesiacov sa pedagógovia svojou obetavou prácou podieľali spolu so žiakmi na príprave slávnostnej akadémie. Ňou vyvrcholí oslava výročia školy a slávnostne sa otvorí nová etapa jej života.

Každá slávnostná akadémia si však vyžaduje mnoho úsilia, príprav, nácvikov a skúšania. Ani tá naša nie je výnimkou. Svoje vystúpenia poctivo trénujeme a nacvičujeme, aby sme ich mohli čo najlepšie predviesť na slávnosti.

                       

                     

 

Počas tridsiatich rokov existencie sa charakter našej školy plynulo vyvíjal a menil. Kliknutím na link si môžete pozrieť si krátku prezentáciu o histórii a súčasnosti našej školy a o tom, ako sa menila počas tohto obdobia.

                  Historia_a_sucasnost.pptx

V našej škole sa pedagógovia spolu so žiakmi venujú nielen vyučovaniu a učeniu sa, ale vzájomnú interakciu smerujú k voľnočasovým aktivitám formou záujmových krúžkov i zapájaním sa do školských, okresných, celoslovenských i medzinárodných súťaží, v ktorých zaznamenávame nemalé úspechy. Prezentácia o najvýznamnejších úspechoch našej školy upriami Vašu pozornosť na spoločnú tvorivú prácu pedagógov a žiakov od vzniku školy až po súčasnosť. 

         Uspechy_nasich_ziakov.pptx

 

Poďakovanie učiteľom

Úspechov i tvorivej práce bolo v týchto školských rokoch naozaj veľa.

Práve preto pochváliť treba tých,

čo za týmito úspechmi stoja.

Im rovnako za ich prácu naša patrí vďaka,

za to, s akou vervou a úsilím vychovávajú žiaka.

Často možno v tieni zabudnutia stoja,

no hlavne vďaka nim je predsa úspechov, akcií i dobrých výchovno-

vzdelávacích výsledkov

tak nespočetne veľa.

Na ich pleciach však bremä leží najťažšie,

keďže formujú to,

čo je pre nás všetkých najdrahšie.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria