• Oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v

  pondelok 5. septembra o 9.00 hodine.

  Podľa Rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR, žiaci pri prvom nástupe do školy predkladajú triednym učiteľom vyplnené a podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

  Tlačivo si môžete stiahnuť tu : Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti..pdf

  Žiak je povinný priniesť vyhlásenie už podpísané zákonným zástupcom (plnoletý žiak podpisuje sám.)

  Žiakom i pedagógom prajeme úspešný nový školský rok!

 • O chvíľu zazvoní zvonec a bude koniec, nie však rozprávky, ale školského roka.

  Skôr, než sa symbolicky zatvorí brána školy, mali by sme sa obzrieť dozadu a zhodnotiť uplynulých desať mesiacov. Nebolo to ľahké, ale musíme s hrdosťou vyhlásiť, že sme to úspešne zvládli. Nás všetkých – učiteľov, žiakov i rodičov uplynulých desať mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2021/2022 svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života. Škola je každodenný režim, ľudia, ktorých každodenne stretávate: spolužiaci, priatelia, učitelia, veľakrát aj zábava a šport, je to vaša istota, že niekam patríte.

 • Rozhodnutie o konaní 2.kola prijímania do Praktickej školy

  V zmysle § 66 ods.6 zákona č.245/2008 Z.z.(školský zákon) ako riaditeľka Spojenej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik po prerokovaní v pedagogickej rade - vydávam rozhodnutie o ďalšom termíne prijímacieho konania do Praktickej školy (organizačnej zložky Spojenej školy) pre prijímanie v školskom roku 2022/2023.

  2. kolo prijímacieho konania pre prijímanie do Praktickej školy na školský rok 2022/2023 určujem na 21. júna 2022 (posúdenie prihlášok). Pre dané prijímanie platia schválené a zverejnené kritéria prijatia ako v predošlom kole.

 • Všetky aktuálne informácie o aktivitách, ktoré prebiehali na škole nájdete v záložke Novinky - Školské aktivity na ľavej strane webovej stránky školy.

Vzdelávanie

Vzdelávanie

 

Špeciálna základná škola - poskytuje žiakom primárne vzdelávanie s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom MP.

Praktická škola - je určená pre dievčatá a chlapcov s mentálnym postihnutím na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania.

 

 

Kedy prebieha vyučovanie...

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria